Comparteix:

Portal de recursos humans de la UPC per PAS, PDI, Becaris i Gestors

Portal per als treballadors/es on es publica informació i serveis dins l’àmbit de personal. El portal inclou quatre subportals diferenciant: PDI, PAS, becaris i gestors/ores. L’estructura s'organitza en tres apartats: noticies, informació sobre els processos i serveis personals o de gestió.

El portal és adaptable al diferents dispositius i ofereix també servei de subscripció a noticies, buscador, ...

El portal és una aplicació web de natura responsive, usable des de terminals, tauletes tàctils o mòbils. S'hi accedeix amb la url https://portal.personal.upc.edu. El portal només és accessible des d'Internet utilitzant la VPN corporativa (UPClink).

El sistema disposa dels següents mòduls:

MòdulDescripció
Punt Únic de Contacte (PUC)

Sistema basat en gn6 utilitzat per la comunicació amb els treballadors/es i gestors/es.

Racó Personal

Mòdul en el qual es publiquen dades personals i laborals del propi treballador/a. Inclou un apartat d’autoservei de documents administratius: certificats de vinculació, certificats renda, rebut nòmina, etc. També inclou un apartat per modificar dades personals com l'adreça, el correu, el telèfon particular o el compte bancari mitjançant un workflow que carrega les dades en el backend de gestió.

Base de dades de personal (BDP)

Aplicació que permet als gestors/ores de la Universitat consultar, extreure i exportar dades dels llocs de treball i del personal assignat a les unitats que gestionen. És necessari disposar d’un rol per poder accedir-hi.

 

Notificacions

No hi ha notificacions

Indicadors

Dades gestió

Updated on Update frequency Desconeguda

Updated on Update frequency Desconeguda