Vés al contingut (premeu Retorn)

Portal del treballador

Portal de recursos humans de la UPC per PAS, PDI, Becaris i Gestors

Portal per als treballadors/es on es publica informació i serveis dins l’àmbit de personal. El portal inclou quatre subportals diferenciant: PDI, PAS, becaris i gestors/ores. L’estructura s'organitza en tres apartats: noticies, informació sobre els processos i serveis personals o de gestió.

El portal es adaptable al diferents dispositius i ofereix també servei de subscripció a noticies, buscador, ...

El sistema disposa dels següents mòduls:

MòdulDescripció
Punt Únic de Contacte (PUC)

Sistema basat en gn6 utilitzat per la comunicació amb els treballadors/es i gestors/es.

Racó Personal

Mòdul en el qual es publiquen dades personals i laborals del propi treballador/a. Inclou un apartat d’autoservei de documents administratius: certificats de vinculació, certificats renda, rebut nòmina, etc. També inclou un apartat per modificar dades personals com l'adreça, el correu, el telèfon particular o el compte bancari mitjançant un workflow que carrega les dades en el backend de gestió.

Comunicació de la IT

Mitjançant aquest mòdul, el/ la treballador/a o el seu responsable, comuniquen les baixes, altes i parts de confirmació per IT de la Seguretat Social.

El sistema permet una gestió àgil de les baixes tant als gestors/ores com al servei de personal incorporant un sistema de control de la documentació.

Base de dades de personal (BDP)

Aplicació que permet als gestors/ores de la Universitat consultar, extreure i exportar dades dels llocs de treball i del personal assignat a les unitats que gestionen. És necessari disposar d’un rol per poder accedir-hi.

 

Notificacions

No hi ha notificacions

Problemes

Indicadors