Vés al contingut (premeu Retorn)

Evolució del servei

Versió v11.3.4 (24/2/2022)

Millores en l'actualització dels paquets de treball

 • Enllaç rellotge per imputació de temps directe des de vistes (FAQ).
 • Enllaç rellotge per imputació de nou registre de temps usat des del paquet (FAQ).
Millores en el temps de càrrega de les vistes agrupades per categories.

Per a més informació, consulteu: Release notes OpenProject.

Versió v9.0.3 (30/7/2019)

Millores en l'actualització dels paquets de treball

 • Edició dels paquets de treball: nou editor de text del camp descripció (WYSIWYG editor) 

Millores en la visualització de la llista de projectes

 • Millores en la cerca general i exportació de projectes (full text search i cerca d'annexes)

Altres millores 

 • Nou disseny general de l'eina, millora de la usabilitat
 • Nova zona de navegació del projecte
 • Millores en la representació visual del gantt del projecte, possibilitat d'incorporar més camps a la vista
 • Millora visual de la vista del calendari
 • Nou editor de text del la wiki (WYSIWYG editor) 
 • Millores en la configuració de la pàgina personal: nous widgets i distribució dels mateixos

 

 Per a més informació, consulteu:

Versió v7.4.1 (13/3/2018)

Millores en la visualització i actualització dels paquets de treball

 • Reducció/ampliació de la pantalla de split del workpackage mitjançant drag&drop
 • Millores d'usabilitat en la gestió de la llista de workpackages
 • Millora del rendiment en la visualització de la llista de workpackages
 • Nou menú tipus "breadcrumb" en la pantalla de visualització del work package (full & split sreen)
 • Notificació a usuaris des de l'apartat de comentaris del workpackage mitjançant la notació @username
 • Millora del PDF generat des de la llista de projectes i des del detall del work package

 

Millores en la visualització i actualització de la llista de projectes

 • Millores d'usabilitat i de gestió de la llista de tots els projectes

 

Millores API Openprojecy

 • Ampliació de l'API d'openproject amb nous mètodes (ex. extracció de les imputacions de temps dels workpackage)

Per a més informació, consulteu:

Versió v7.2.3 (30/9/2017)

Millores generals de l'eina

 • Nova navegació de capçalera
 • Nou disseny de la  vista "Ver todos los proyectos"

 

Millores en la visualització i actualització dels paquets de treball

 • Millora del rendiment de la llista de work packages
 • Línia de temps Gantt integrada en la vista de paquets de treball
 • Visualització de les jerarquies dels workpackages en la vista de paquets de treball
 • Filtre basat en la data en la llista de paquets de treball
 • Zen-mode  en la vista de detall del paquet de treball
 • Millora del disseny de la llista  i les vistes de detall dels workpackages
 • Copy-paste d'imatges en la descripció i comentaris del workpackage
 • Vista d'activitat de workpackage incorpora una nova opció per visualitzar únicament dels comentaris  (interessant pels workpackages amb molta activitat)


Millores en la configuració de projectes i paquets de treball 

 • Configuració de grups d'atributs per a tipus de paquets de treball
 • Arxiu i eliminació del projecte des de la configuració del mateix

 

Funcionalitats discontinuades

 • Vista línia de temps del projecte. Queda integrada dins la llista de workpackages 

Versió v6.1.5 (11/4/2017)

Bugs coneguts a UPC  resolts 

 • Malfuncionament del filtre “Show all work packages” on MyPage
 • Malfuncionament del filtre en la cerca de projectes quan hi ha més d'una plana
 • Malfuncionament de la vista de tots els workpackages pels usuaris amb multiples rols

Versió v6.1.1 (30/9/2017)

Principals millores funcionals incorporades en aquesta versió

Millores que faciliten la tasca d'actualització dels paquets de treball

 • Noves funcionalitats de la llista de paquets de treball
  • Actualització de la informació del paquet de treball directament a la llista 
  • Creació de nous paquets de treball 
  • Visualització i edició del temps imputat al paquet de treball
 • Sincronització automàtica entre la pantalla de split del paquet de treball i la llista de paquets de treball
 • Incorporació ràpida d'imatges a la descripció del Paquet de treball arrossegant amb el ratolí
 • Canvi del projecte durant la creació del paquet del treball 

Altres millores interessants 

 • Descàrrega de la informació del paquet de treball en format PDF i ATOM. 
 • Visualització de l'avatar de l'usuari (configurable a l'apartat "Mi cuenta")
 • Nou menú de help on-line
 • Millores pels administradors
  • Botons d'actualització ràpida del projecte des de la pàgina del mateix 
  • Configuració dels camps visibles segons tipus de Paquet de treball

Bugs coneguts a UPC  resolts 

 • El camp “Tiempo estimado” no es pot modificar a zero un cop ha estat informat
 • Càlcul incorrecte en la suma del camp  "Tiempo empleado" des de la llista de Paquets de treball 

 

 Per a més informació, consulteu:

Video principals novetats versió 6.0.0

Versió anterior v5.0.11