Comparteix:

Sistema UPC d’Assegurament de la Qualitat de la Recerca Aplicada

El SAQRA permet a les unitats de recerca de la UPC dotar-se d'un sistema d'informació per a l’assegurament de la qualitat de la recerca aplicada.

  • Simplifica la gestió de la qualitat.
  • Unifica els processos de qualitat sota un marc comú.
  • Facilita l'obtenció d'acreditacions i segells de qualitat.
  • Es basa en la norma ISO 9001-2015.

El SAQRA té com a finalitat primordial ajudar el nostre personal investigador a ser més atractiu per a les organitzacions i les empreses que requereixen un sistema de qualitat a l’hora de poder optar a dinàmiques competitives de captació de recursos econòmics, d’organitzacions i finançadors que reclamen l’aplicació quotidiana d’un sistema de garantia de qualitat.

El SAQRA està no només dissenyat inspirant-se en l'ISO 9001:2015, per gaudir de la consideració més gran social possible, sinó que també té en compte la realitat UPC, en concret, adaptant-se a la realitat dels investigadors de la UPC; és a dir, que tenim grups consolidats i no consolidats, i de mida gran i petita i, per tant, que el SAQRA s’ha de poder adaptar sense problemes a aquesta realitat polièdrica organitzativa de la UPC.

Més informació al web de SAQRA.

Notificacions

No hi ha notificacions

Indicadors

No hi ha cap indicador enregistrat relacionat amb aquest servei