Comparteix:

Normativa servei de reprografia al núvol

Normativa servei de reprografia al núvol

Qui pot utilitzar el Formulari d'impressió d'exàmens

El PDI i el PAS autoritzat, tot indicant el nom i cognoms del PDI responsable de la comanda, l'assignatura, el punt de recollida i les dades de configuració del treball (obligatòriament entregat en PDF).

Normes d'ús per als usuaris del servei

El formulari recull automàticament l'adreça electrònica del compte UPC triat per a fer la comanda.
 
Les peticions rebudes abans de les 14 h estaran a disposició dels peticionaris el dia laborable següent
abans de les 13 h
, en el punt de recollida seleccionat.

Compromís que adquireix l'usuari a l'utilitzar el servei

L'usuari que fa ús del formulari d'impressió d'exàmens, es compromet a fer un bon ús del mateix, emplenant totes les dades que es demanen i a recollir-lo al punt de recollida, així com a responsabilitzar-se de la delegació de la tasca en un tercer.

Keywords
normatives