Comparteix:

Normativa

Normativa Streaming

Les emissions en streaming de la UPC han de respectar aquesta normativa. En el cas d'incompliment es pot desactivar temporalment el vídeo, fins que el problema detectat es solucioni.

 

 1. Les emissions en streaming de la UPC han de servir a la missió i els objectius de la institució, i en cap cas no es poden difondre informacions contràries als estatuts de la UPC.
 2. Els continguts han de ser respectuosos amb les persones i amb la Universitat.
 3. S'ha de vetllar per la protecció de dades de caràcter personal aplicant el Manual UPC de protecció de dades, que és el marc de referència a la UPC del que disposa la RGPD i LOPD.
 4. S'han de respectar les lleis de la propietat intel·lectual. No es poden utilitzar músiques, vídeos o altres materials que tinguin drets d'autor, llevat que es tingui l'autorització explícita de l'autor. 
 5. La inserció de publicitat amb usos comercials està prohibida. Si es vol inserir publicitat amb finalitats no comercials, s'ha de consultar al Servei de Comunicació i Promoció.
 6. S'han d'aplicar les normes recollides al Manual d’Identitat Gràfica Corporativa.
 7. Els responsables de l'emissió en streaming han de donar resposta a les peticions que se li puguin fer arribar relatives al contingut audiovisual emès, i si traspassen la responsabilitat a una altra persona, cal que ho notifiquin amb un tiquet. 
 8. Les emissions en streaming podran ser gravades enregistrant la imatge i la veu de les persones que hi apareguin durant la seva intervenció, així com copiar-les en un altre suport, adaptar-les o transformar-les amb finalitats de conservació o difusió. 
 9. La UPC podrà difondre, publicar o comunicar l'enregistrament, de forma íntegre o parcial, amb finalitats de recerca, suport a la docència  i/o promoció i publicitàries. Els participants han de ser coneixedors d'aquesta possibilitat i accepten cedir de forma no exclusiva, sense límit temporal ni territorial, els drets d'explotació que li corresponen com a autors.
 10. Al tractar-se d'una emissió en directe, la UPC no es fa responsable de les opinions lliures que puguin expressar els participants durant l'emissió per streaming. La UPC es reserva el dret d'esborrar comentaris ofensius sempre i quan es consideri oportú.
 11. Els administradors han de vetllar per l'accessibilitat dels continguts ja que com a organisme públic s'ha de cumplir els criteris d'accessibilitat de les WCAG 2.1