Vés al contingut (premeu Retorn)

Condicions d'ús

Els administradors d'un espai web UPC s'han de comprometre a respectar aquestes condicions d'ús. En el cas d'incompliment es pot desactivar temporalment el web, fins que el problema detectat es solucioni.

 

 1. Els webs de la UPC han de servir a la missió i els objectius de la institució, i en cap cas no es poden difondre informacions contràries estatuts de la UPC.
 2. Els continguts han de ser respectuosos amb les persones i amb la Universitat.
 3. Els webs UPC han de vetllar per la protecció de dades de caràcter personal segons s'indica al Manual UPC de protecció de dades(obriu en una finestra nova), que és el marc de referència a la UPC del que disposen la RGPD i LOPD.
 4. S'han de respectar les lleis de la propietat intel·lectual. No es poden utilitzar materials que tinguin drets d'autor, llevat que es tingui l'autorització explícita de l'autor.
 5. La inserció de publicitat amb usos comercials està prohibida a la xarxa de RedIris. Si es vol inserir publicitat amb finalitats no comercials, s'ha de consultar al Servei de Comunicació i Promoció.
 6. S'han d'aplicar les normes recollides al Manual d’Identitat Gràfica Corporativa i la marca de la UPC ha d'aparèixer i ha d'estar enllaçat.
 7. Els administradors han de donar resposta a les peticions que se li puguin fer arribar relatives a les pàgines webs que administren, i si traspassen la responsabilitat de l'administració del web a una altra persona, cal que ho notifiquin amb un tiquet. D'entre els administradors del web ha d'haver-hi un PDI o PAS de la UPC.
 8. Els webs s'han de mantenir actualitzats, amb informació veraç. Si un web ha quedat obsolet, s'ha de retirar la publicació dels continguts.  Es pot arxivar, si fos necessari, en altres suports digitals
 9. S'ha d'actualitzar el programari amb el qual està fet el web per garantir la seguretat dels sistemes informàtics de la UPC. Si es posa en compromís la seguretat de la UPC, es retirarà el web fins que s'hagi solucionat el problema.
 10. Els webs han d'incloure dades de contacte actualitzades.
 11. Els administradors han de vetllar per l'accessibilitat del web. Com a organisme públic estem obligats al compliment del Reial Decret 1112/18, que defineix els criteris d'accessibilitat WCAG 2.1 AA.
arxivat sota: ,