Vés al contingut (premeu Retorn)

Creació de tràmits des d'aplicatius UPC

El motor de tràmits ofereix una API per tal que els aplicatius UPC s'integrin. La integració, permet que un aplicatiu inicii un nou tràmit i aquest es processi segons la lògica del motor.

https://eadministracio.upc.edu/formulariTramitGeneric/swagger-ui.html

Hi ha dues operacions, una que inicia la preparació del tràmit, informant les dades de l'usuari i els valors dels camps, i una segona que serveix per enviar els annexos del tràmit.

Les requests que s'envien a l'API necessiten una ApiKey. L'Apikey es passa en un header amb el nom 'X-Api-Key'.

Si el resultat de la segona operació és correcte, al JSON de la resposta s'inclou una URL on l'usuari podrà accedir al seu formulari i signar-lo.

El motor ofereix un sistema de cues RabbitMQ mitjançant les quals  publica els canvis d'estat del tràmit. El sistema d'informació que s'integra s'ha de subscriure a la cua per tal de ser notificat dels canvis d'estat del tràmit.

Al payload de l'operació POST /camps es pot informar l'atribut "cuaNotificacionsEstat" amb el sufix de la Queue on es volen dirigir les notificacions, segons aquest patró "tramits.externs.xxxx".
D'aquesta manera, en el cas d'un tràmit de mèrits de gestió,  p.ex si s'informa "cuaNotificacionsEstat" amb el valor "mèrits", les notificacions aniran a la cua "tramits.externs.merits".

Addicionalment a les notificacions de la cua, l'API del motor disposa d'un mètode que permet consultar l'estat del tràmit.

NOTA: Per tal d'integrar-se amb el motor de tràmits, cal disposar d'una tipologia de tràmit preconfigurada al motor. La configuració de les tipologies determina el formulari i els camps que el composen. Aquesta configuració  la fa el SDO mitjançant l'eina d'administració del motor de tràmits.