Comparteix:

Configuració del gestor d'arxius (Filebrowser)

Filebrowser

https://github.com/filebrowser/filebrowser

Accedir com a usuari

L'usuari que s'utiliza per accedir a l'aplicació web no forma part de l'autenticació que es fa servir per a les intranets de la UPC, sinó que disposa de les seves pròpies credencials que l'administrador de l'eina facilitarà als usuaris interessats.

El primer cop que s'accedeix a l'eina, les credencials són usuari: admin, password: admin. Les credencials són modidicables des de l'apartat de Settings, pestanya Profile Settings.

Crear usuaris i permisos

L'administrador de l'eina pot crear nous usuaris i assignar les carpetes a les que poden accedir. Per fer-ho, només cal que accedeixi a l'apartat de Settings, i en la vista que es mostra, dirigir-se a la pestanya User Management per gestionar-los.

Aquests usuaris es guarden a la base de dades que disposa el contenidor de K8S, per aquest motiu cal muntar un volum al path /config on es guardi aquesta informació.

Les carpetes a les que l'usuari accedeix, són volums que es monten sota la ruta /srv/NomCarpeta.


Url de l'aplicació: https://gpaq.upc.edu/repositori