Comparteix:

Descripció del servei

Seguiment i acreditació de les titulacions (SAT)

  • Genera propostes de millora
  • Genera el pla de millora en .docx
  • Elabora els informes de seguiment i acreditació per tal de presentar-los a AQU Catalunya. 

Resultats de l'Avaluació de les Titulacions (marc VSMA)

  • Puja els autoinformes d'acreditació
  • Publica el resultat de l'avaluació
  • Publica les dates de les visites d'AQU
  • Publica el resultat del Consejo de Universidades
  • Publica la data màxima per renovar l'acreditació

Per a més informació i suport funcional, vegeu Planificació estratègica i assegurament de la qualitat