Comparteix:

Evolució del servei

Versió actual 4.2.14 (01/02/2017)

Correcció en el tractament dels accents, als noms complerts dels alumnes.