Comparteix:

Interlocutors Zonavídeo

Si voleu publicar vídeos a Zonavídeo poseu-vos en contacte amb els/les següents interlocutors/es:

  • Per a vídeos de Rectorat/Serveis Generals contacteu amb: Isabel Darnell (isabel.darnell@upc.edu)
  • Per a altres vídeos contacteu amb el personal de Biblioteques

Interlocutors/es de les biblioteques de les diferents Escoles i Campus de la UPC.

Biblioteca de Campus de Terrassa (BCT)

Marta Roca

Susana Giralt

marta.roca@upc.edu

susana.giralt@upc.edu

Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF)

Clara Poveda

clara.poveda@upc.edu

Biblioteca ETSAB

Imma Suy

imma.suy@upc.edu

Biblioteca del Campus del Baix Llobregat (BCBL)

Mar Romaní

mar.romani@upc.edu

Biblioteca FME

Gemma Flaquer

gemma.flaquer@upc.edu

Biblioteca EPSEVG

Taïs Bagés

tais.bages@upc.edu

Biblioteca ETSEIB

Cristina Caba

cristina.caba@upc.edu

Biblioteca ETSAV

Myriam Castillo

myriam.castillo@upc.edu

Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM)

Montse Fernàndez

montserrat.fernandez-tarres@upc.edu

Biblioteca FNB

Mercè Codina

merce.codina@upc.edu

Biblioteca EEBE

Marina Casadevall

marina.casadevall@upc.edu

Biblioteca EPSEB

Àlex Yoldi

alex.yoldi@upc.edu