Comparteix:

Descripció del servei

L'objectiu de la URA (Unitat Responsable d'Accessibilitat) es donar suport als diferents actors que participen en un lloc web o app mòbils: administradors, editors i usuaris, per tal d'assolir un nivell de conformitat AA WCAG 2.1.

Els serveis de la URA:

  • Oferir suport per tal de revisar l'accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per dispositius mòbils.
  • Oferir suport per la redacció de les Declaracions d'Accessibilitat
  • Oferir suport per realitzar els informes de revisió d'accessibilitat (IRA)
  • Atendre els comentaris i queixes dels usuaris relatives a accessibilitat
  • Fer d'interlocutor amb l'Observatori d'Accessibilitat del Ministeri

Si vols contactar amb l'URA obre un tiquet a l'ATIC