Comparteix:

Primeres passes per fer continguts accessibles

Us oferim un conjunt de bones pràctiques d'accessibilitat per evitar els erros més comuns en l'edició de pàgines web. Aplicant aquests criteris les teves pàgines web seran més accessibles i contribuiràs a avançar en l'accessibilitat dels webs de la UPC, i el compliment de la WCAG 2.1 AA.

L'accessibilitat web es refereix a la pràctica inclusiva de fer pàgines web navegables per persones de totes les capacitats i discapacitats. Quan els llocs estan correctament dissenyats, desenvolupats i editat, tots els usuaris tenen igual accés a la informació i funcionalitat.

 A més l'accessibilitat també ens ajuda a millorar el SEO de les nostres pàgines, es a dir, obtenir un millor posicionament als resultats dels cercadors.

 

Imatges

Cal afegir un text alternatiu a totes les imatges per descriure-les

Color

El color no s'ha de fer servir per transmetre informació i ha de tenir un contrast suficient

Estructura de la pàgina

Cal etiquetar els continguts de les pàgines correctament


Taules

S'han d'etiquetar correctament i no s'han de fer servir per maquetar pàgines

 


Enllaços

Els enllaços han de definir-se amb un text que descrigui el destí o funció d'aquest

 


Vídeos

Hem d'incorporar subtítols i audiodescripcions als vídeos

 

Donat que molts webs de la UPC estan allotjats a la plataforma Genweb, a cadascun dels criteris anteriors s'explica com aplicar-ho específicament en aquesta plataforma.