Vés al contingut (premeu Retorn)

Guia coordinador/a

Accés com a coordinador de programa de doctorat

a) Accedir a ATENEA PhD (atenea-phd.upc.edu) amb les credencials de la intranet UPC i després entrar com a coordinador del programa de doctorat en qüestió tal com indica la imatge següent:

b) A continuació apareixerà un tauler amb tots els espais de doctorat que es coordinen. El tauler permet aplicar una sèrie de filtres per tal de buscar els espais que es considerin i accedir a un espai de doctorat concret:

taulell coordinador_g

  Les cerques disponibles son:

 1. Per nom de doctorand/a, director/a o membre d'un tribunal 
 2. Per any acadèmic de la primera matrícula del doctorand/a
 3. Per estat del pla de recerca, DAD o tesi
 4. Fer la cerca amb els paràmetres escollits 
 5. Exportar la cerca feta a fitxer amb format excel

 

Operativa del coordinador de programa de doctorat a l'espai de doctorat en cadascuna de les fases

 

Els tres mòduls de l'espai de cada doctorand/a que es troben a ATENEA-PhD han de ser validats per a cadascun dels directors/es del UPC i al final pel coordinador/a. Els directors externs que no tenen identitat a la UPC no podran accedir a ATENEA PhD.

 • El doctorand/a no podrà modificar el seu lliurament del Pla de recerca o de la Tesi en el moment que el primer director/a o el coordinador hagin fet la validació. Els directors/es no podran treure o posar la seva validació en el moment que el coordinador/a hagi validat.
 • El coordinador/a pot fer les seva validació en qualsevol moment i deixar el lliurament com validat i els directors/es no podran fer o treure la seves validacions.
 • Un doctorand/a podrà modificar el seu lliurament si tots els directors/es i el coordinador/a han tret la seva validació. El primer de treure la validació serà el coordinador/a, si l'ha feta, per permetre que els directors/es puguin canviar la seva.

 Participants ATENEA PhD

 Diagrama global ATENEA PhD

 

Pla de recerca

Després de que el doctorand ha lliurat el pla de recerca i de que els directors l'hagin validat. Cal tenir en compte que el coordinador pot validar tot i que els directors no hagin validat el pla de recerca.

 • Veure informe URKUND
 • Validació del lliurament
Veure

Revisió DAD anual

 En el període de revisió anual i després que un dels directors hagi generat el DAD anual. Cal tenir en compte que el coordinador pot validar tot i que els directors no hagin validat el DAD.

 • Donar el vist-i-plau al DAD, i si s'escau de l'actualització del pla de recerca (Posar un comentari amb la valoració de les activitats. El comentari és obligatori si la valoració no és positiva.)

Tesi 

Un cop el doctorand ha lliurat la memòria i els directors l'hagin validat. Cal tenir en compte que el coordinador pot validar tot i que els directors no hagin validat el pla de recerca.                               

 • Veure informe URKUND
 • Validar la memòria. (Opcionalment afegir feedback al doctorand i al tribunal)

 

Pla de recerca

 

El doctorand/a  podrà pujar el seu pla de recerca a ATENEA-PhD per a ser validat si es compleixen les dues condicions següents:

 • No haver superat la data límit per fer el lliurament
 • Que el lliurament estigui autoritzat
El coordinador veurà al mòdul de "Research Plan" que el doctorand ha lliurat la memòria i que en el camp de "Required actions" es requereix la seva validació: 

1 El coordinador ha d'entrar al mòdul de "Research Plan" per veure el lliurament del doctorand amb l'informe de plagi generat automàticament i el botó "Go to validation area (n/N)":

 • L'informe de plagi es pot veure fent clic sobre el percentatge al costat del lliurament. Per interpretar l'anàlisi de coincidències generat consulteu la documentació sobre URKUND.
 • En el cas de més d'un director/a es pot veure el número de directors que han validat el lliurament del pla de recerca dins el botó vermell de "Go to validation area  (n/N)" on:
  • n: Número de directors/es que han validat el lliurament
  • N: Total de directors/es que poden validar el lliurament
 • Al costat del botó:
  • es pot fer clic a la icona ico_log.png per veure el registre dels directors que han realitzat la validació.
  • es pot fer clic a la icona del costat per generar un enllaç extern amb caducitat temporal i límit d'ús per tal que usuaris externs a la plataforma ATENEA PhD puguin veure i descarregar el treball un cop validat.

 

 

2 El coordinador/a valida el lliurament.

Després de validar, en el camp "Required action" es mostrarà que el lliurament ha estat validat pel coordinador i el botó "Go to validation area (n/N)" serà verd.

 

Cal tenir en compte que quan valida el coordinador els directors ja no podran validar o treure la seva validació perquè ja no els apareixerà el botó ""Go to validation area (n/N)", tot i que veuran que el lliurament ha estat validat pel coordinador tal com mostra la següent imatge:

  

TREURE VALIDACIÓ

Per permetre que el doctorand modifiqui el seu lliurament cal que treguin  la validació el coordinador, si ha validat el lliurament, i després tots els directors que també hagin validat.

 1 Anar a l'Àrea de validació del lliurament


 

2 Treure validació

  

 

Revisió DAD anual

Valoració del DAD del curs acadèmic per part del coordinador

1 Entrar al mòdul del DAD. Si el director ja ha generat i avaluat el DAD apareixerà el botó "Enter a new DAD validation".

Detall de l'apartat DADs generated:

A l'apartat de DAD generats es mostra un apartat per cada DAD generat. El DAD generat sol el pot fer el director o directors de tesi. Cada bloc mostra la següent informació :

 • Les activitats de DRAC ( Donwload the DAD).
 • Les activitats que no es poden donar d'alta a DRAC ( Other activities).
 • L'avaluació del director o directors de tesi. Per cada director es mostra el dia i hora en que ha fet la seva avaluació indicant "PASS" o "FAIL" i un comentari.
 • El botó de validació  "Enter a new DAD validation".

 

El coordinador ha de fer clic al botó "Enter a new DAD validation" per avaluar l'apartat del DAD generat:

 • Ha de seleccionar "Pass" o "Fail", posar un comentari que será obligatori si el DAD no és “acceptat" i, per acabar, ha de fer clic al botó “Validate”.


Després de la validació l'apartat del DAD generat per un director de tesi es veurà que el coordinador del programa de doctorat l'ha avaluat:

Si hi ha més d'un director de tesi s'ha de posar d'acord per veure qui genera l'apartat DAD que serà avaluat per tots els directors i pel coordinador. Mentre el DAD no estigui validat per un segon director o pel coordinador del programa, el director que ha generat el DAD el pot esborrar i tornar a generar un de nou.

Després de l'avaluació del coordinador els directors que estiguin pendents d'avaluar ja no ho podran fer.

El coordinador ja no podrà canviar l'avaluació ni podrà afegir-hi comentaris si no ho ha fet en el moment de desar l'avaluació. 

 

Tesi

 

 El coordinador veurà al mòdul de "Tesis deposit" que el doctorand ha lliurat la memòria i que en el camp de "Required actions" es requereix la seva validació: 

 

 

1 El coordinador ha d'entrar al mòdul de "Thesis diposit" per veure el lliurament del doctorand amb l'informe de plagi generat automàticament i el botó "Go to validation area (n/N)":

 • L'informe de plagi es pot veure fent clic sobre el percentatge al costat del lliurament. Per interpretar l'anàlisi de coincidències generat consulteu la documentació sobre URKUND(obriu en una finestra nova).
 • En el cas de més d'un director/a es pot veure el número de directors que han validat el lliurament del pla de recerca dins el botó vermell de "Go to validation area  (n/N)" on:
  • n: Número de directors/es que han validat el lliurament
  • N: Total de directors/es que poden validar el lliurament
 • Al costat del botó:
  • es pot fer clic a la icona ico_log.png per veure el registre dels directors que han realitzat la validació.
  • es pot fer clic a la icona del costat per generar un enllaç extern amb caducitat temporal i límit d'ús per tal que un usuari extern a la plataforma ATENEA PhD pugui veure i descarregar el lliurament.

 

 2 El coordinador/a valida el lliurament i a "Observacions" pot afegir un fitxer d'informe i comentaris per al tribunal i per a l'estudiant si vol. 

Després de validar, en el camp "Required action" es mostrarà que el lliurament ha estat validat pel coordinador i el botó "Go to validation area (n/N)" serà verd.

 

Cal tenir en compte que quan valida el coordinador els directors ja no podran validar o treure la seva validació perquè ja no lis apareixerà el botó ""Go to validation area (n/N)", tot i que veuran que el lliurament ha estat validat pel coordinador tal com mostra la següent imatge:

(Canviar imatge  que el document sigui tesi )

  

TREURE VALIDACIÓ

Per permetre que el doctorand modifiqui el seu lliurament abans que el tribunal el pugui veure cal que el coordinador, si ha validat ja el lliurament, i tots els directors que l'han validat la treguin:

 1 Anar a l'Àrea de validació del lliurament


 

2 Treure validació