Comparteix:

Manuals i guies dels participants

  • Procediment de prevenció de plagi a la UPC

    Protocol per establir el procediment de prevenció i detecció de plagi, previ al dipòsit, dels Treballs i Projectes de fi de Grau o Màster (en endavant TFG i TFM) i tesis doctorals i, en cas que es detectin indicis, les actuacions a dur a terme.