Comparteix:

Procediments

 

Procediment de prevenció de plagi a la UPC

Protocol per establir el procediment de prevenció i detecció de plagi, previ al dipòsit, dels Treballs i Projectes de fi de Grau o Màster (en endavant TFG i TFM) i tesis doctorals i, en cas que es detectin indicis, les actuacions a dur a terme.