Vés al contingut (premeu Retorn)

Guia director/a

Accés com a director/a

 

Accedir a ATENEA PhD (atenea-phd.upc.edu(obriu en una finestra nova)) amb les credencials de la intranet UPC. Dins la pestanya "My projects" trobareu tots els espais de doctorands/es en els que sou o heu estat director/a o membre del tribunal del pla de recerca/tesi.

Teniu l'opció de filtrar els espais a on esteu inscrits com "Supervisor/tutor", membre de tribunal i per l'any en el qual s'ha matriculat el doctorand/a. Permet també buscar pel nom del participant.

 

taulell director

 Les cerques disponibles son:

 1. Per nom de doctorand/a, director/a o membre d'un tribunal 
 2. Per any acadèmic de la primera matrícula del doctorand/a
 3. Per rol assignat: Director, Tribunal Pla de recerca, Tribunal Tesi
 4. Fer la cerca amb els paràmetres escollits 
 5. Exportar la cerca feta a fitxer amb format excel

 

Operativa del director/a UPC en cadascuna de les fases

 

Els tres mòduls de l'espai de cada doctorand/a que es troben a ATENEA-PhD han de ser validats per a cadascun dels directors/es de la UPC i al final pel coordinador/a. Els directors externs que no tenen identitat a la UPC no podran accedir a ATENEA-Phd

 • El doctorand/a no podrà modificar el seu lliurament del Pla de recerca o de la Tesi en el moment que el primer director/a o el coordinador hagin fet la validació. Els directors/es no podran treure o posar la seva validació en el moment que el coordinador/a hagi validat.
 • El coordinador/a pot fer les seva validació en qualsevol moment i deixar el lliurament com validat i els directors/es no podran fer o treure la seves validacions.
 • Un doctorand/a podrà modificar el seu lliurament si tots els directors/es i el coordinador/a han tret la seva validació. El primer de treure la validació serà el coordinador/a, si l'ha feta, per permetre que els directors/es puguin canviar la seva.

 Participants ATENEA PhD

 Diagrama global ATENEA PhD

 

Pla de recerca

Després de que el doctorand ha lliurat el pla de recerca

 • Informe URKUND
 • Validació del lliurament 

Veure

 

Revisió DAD anual

 En el període de revisió anual

 • Generar el DAD del doctorand/a

 Després de generar el DAD

 • Donar el vist-i-plau al DAD, activitats afegides i si s'escau de l'actualització del pla de recerca (Posar un comentari amb la valoració de les activitats, obligatori si la valoració no és positiva.)

Tesi 

Un cop el doctorand ha lliurat la memòria

 • Informe URKUND
 • Validar la memòria. (Opcionalment afegir feedback al doctorand i al tribunal) 

Veure

 

Pla de recerca

 

El doctorand/a  podrà pujar el seu pla de recerca a ATENEA-PhD per a ser validat si es compleixen les dues condicions següents:

 • No haver superat la data límit per fer el lliurament
 • Que el lliurament estigui autoritzat

1 El doctorand/a ha pujat el seu pla de recerca

Queda a l'espera de la validació. El director/a veurà el lliurament fet, l'informe de plagi URKUND  i podrà validar-lo a "Go to validation area"

 

2Validació del director/a del pla de recerca

 

 

3 El pla de recerca ja ha estat validat pel director/a 

En el cas de més d'un director/a es pot veure el número de directors que han validat el lliurament del pla de recerca dins el botó vermell de "Go to validation area  (n/N)" on:

 • n: Directors/es de la UPC que han validat el lliurament
 • N: Total de directors/es de la UPC que poden validar el lliurament

 

Quan el primer director/a  o el coordinador/a ha validat el lliurament el doctorand/a ja no pot fer modificacions

 

 

4 El coordinador/a de programa valida el lliurament

El lliurament queda com definitivament validat.  Els directors/es ja no poden validar ni treure la validació.

 

 TREURE VALIDACIÓ

Per permetre que el doctorand modifiqui el seu lliurament cal que treguin  la validació el coordinador, si ha validat el lliurament, i després tots els directors que també hagin validat.

 1Anar a l'Àrea de validació del document

2Treure validació

  

 

Revisió DAD anual

Valoració del DAD del curs acadèmic per part del director o tutor. En el cas que hi hagi més d'un director serà un d'ells el que generi el DAD a validar per ell, la resta de directors i pel coordinador.

1 Entrar a l'espai del DAD

dad_tutor_1mn.JPG

2 Cliqueu "DRAC activities preview"

Visualitzareu una primera pàgina amb les dades que identifiquen el  DAD i totes les evidencies que el doctorand/a ha marcat com "Visible DAD" a DRAC.

Si  voleu validar aquest DAD i fer una instantània d'aquesta informació que prové de DRAC i de les evidències que no estan a DRAC que el doctorand/a ha afegit a "Other activities" 

3 Cliqueu "Generate DAD"

dad_tutor_2abc.JPG

Heu de fer la valoració del DAD. En el cas d'una valoració  negativa s'ha d'afegir un comentari obligatori amb el motiu.

4 Cliqueu ValidationDad_generat i per validar_m.JPG

 A l'apartat de DADs generats queda:

 • Les activitats de DRAC ( Donwload the DAD)
 • Les activitats que no estan a DRAC ( Other activities)

A l'espera que el validi la resta de directors, en el cas que hi siguin, i del coordinador del programa.

Mentre el DAD no estigui validat per un segon director o pel coordinador del programa, el director que ha generat el DAD el pot esborrar de l'apartat de DADs generats (X) i tornar a generar un de nou.

dad_tutor_4_1_b.JPG

Els directors/es i el coordinador/a que han de validar el DAD una vegada ha estat generat i validat pel primer director/a veuran la següent vista on podran fer la validació i afegir un comentari fent clic al botó "+ Enter a new DAD validation"

DAD_generat_m.JPG

Tesi

 

 

 

 1 El doctorand/a ha pujat la seva tesi

Queda a l'espera de la validació. El director/a veurà el lliurament fet, l'informe de plagi URKUND  i el podrà validar a "Go to validation area"

 

 

2Validació del director/a de la tesi

 

3 La tesi ja ha estat validada pel director/a

En el cas de més d'un director/a es pot veure el número de directors que han validat el lliurament de la tesi dins el botó vermell de "Go to validation area  (n/N)" on:

 • n:  Directors/es de la UPC que han validat el lliurament
 • N: Total de directors/es de la UPC que poden validar el lliurament

 

Quan el primer director/a  o el coordinador/a ha validat el lliurament el doctorand/a ja no pot fer modificacions

 

4 El coordinador/a de programa ha validat el lliurament

El lliurament queda com definitivament validat.  Els directors/es ja no poden validar ni treure la validació.

 

TREURE VALIDACIÓ

Per permetre que el doctorand modifiqui el seu lliurament cal que el coordinador, si ha validat ja el lliurament, i tots els directors que l'han validat la treguin:

 1 Anar a l'Àrea de validació del document

2 Treure validació