Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa

Normativa Comunitats UPC

Normativa d'ús del servei

Qui pot crear una comunitat, qui pot subscriure's i desubcriure's d'una comunitat

Hi ha tres tipus de comunitats. 

 • Oberta: Pública (la veu tothom) i qualsevol es pot subscriure i desubscriure's. 
 • Tancada: Qui crea la comunitat subscriu els membres, els membres es poden desubscriure. 
 • Organitzativa: Qui crea la comunitat pot subscriure i desubscriure als membres.

En aquesta taula hi ha un resum de qui pot crear comunitats, quei es pot subscriure's a una comunitat i qui es pot desubscriure's

Tipus comunitat

Qui pot crear una

comunitat. Administrador de la comunitat

Qui administra

una comunitat

Qui pot subscriure's a 

una comunitat

Qui pot desubscriure's

d'una comunitat

Oberta PDI i PAS --> és el propietari el propietari PDI i PAS PDI i PAS
Tancada PDI i PAS --> és el propietari el propietari Qui administra la comunitat Qualsevol subscriptor
Organitzativa
 • Administradores UTG
 • Directors Escola
 • Directors Departaments i Instituts 
--> son els propietaris

el propietari o en qui delegui, generalment un TIC de la seva unitat

Qui administra la comunitat

Qui administra la comunitat

 

 

Qui pot donar de baixa una comunitat

L'administrador d'una comunitat pot donar-la de baixa

Compromís del propietari d'una Comunitat

La persona que crea una comunitat és el propietari o administrador de la comunitat i es compromet a:

 1. Fer un bon ús de la comunitat i de la informació que conté.
 2. Utilitzar la comunitat exclusivament per a ús i finalitats acadèmiques lligades a les activitats docents, de recerca i de transferència de tecnologia o de gestió.  Està expressament exclòs l'ús de les comunitats com a plataforma per a oferir serveis TIC a tercers.
 3. Avisar al Servei d’Atenció TIC(obriu en una finestra nova) de les possibles fallades de funcionament de la comunitat i respondre les peticions, dubtes i queixes que se li plantegin.
 4. Informar al Responsable de seguretat (LOPD) de l’ús incorrecte de la comunitat i de qualsevol altre incident de seguretat (https://www.upc.edu/normatives/proteccio-de-dades/intranet-de-proteccio-de-dades-upc/registre-dincidencies(obriu en una finestra nova).
 5. Impulsar el compliment de totes aquestes normes a totes les persones que tinguin accés a les dades de la comunitat.

L'incompliment dels compromisos per part de l'administrador d'una comunitat  pot implicar la cancel·lació immediata de la comunitat.

Compromís dels membres d'una comunitat. 

Els membres d'una comunitat es comprometen a:

 1. Fer un bon ús de la comunitat i de la informació que conté.
 2. Utilitzar la comunitat exclusivament per a ús i finalitats acadèmiques lligades a les activitats docents, de recerca i de transferència de tecnologia o de gestió.  Està expressament exclòs l'ús de les comunitats com a plataforma per a oferir serveis TIC a tercers.
 3. Comunicar immediatament a la persona responsable de la seguretat de la UPC qualsevol ús incorrecte detectat en els sistemes de comunitats.

L'incompliment dels compromisos per part d'un membre pot implicar la cancel·lació immediata de la subscripció a la comunitat.

Compliment de la LOPD

El servei de llistes de correu utilitza dades personals subjectes al compliment de la LOPD.

En compliment del que estableixen les normatives de protecció de dades, les dades personals recollides mitjançant el registre a myList.upc.edu, son tractades i incloses als fitxers de la UPC per dur a terme una gestió correcta del servei de llistes.

Els usuaris poden exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s’ha d'efectuar mitjançant una comunicació escrita dirigida al responsable de seguretat LOPD de la UPC a l'adreça .

A part del que s'ha exposat en aquesta normativa cal seguir la resta d’indicacions per a aquests casos establertes en: el Manual UPC de Protecció de Dades(obriu en una finestra nova), la Normativa de seguretat pròpia de la UPC(obriu en una finestra nova) i les condicions d'us recollides en l'avís legal de la web de la UPC(obriu en una finestra nova).