Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediments

Alta d'una comunitat 

Segons el tipus de comunitat

 • Oberta: Pública (la veu tothom) i qualsevol es pot subscriure i desubscriure's. 
 • Tancada: Qui crea la comunitat subscriu els membres, els membres es poden desubscriure. 
 • Organitzativa: Qui crea la comunitat pot subscriure i desubscriure als membres.

En aquesta taula hi ha un resum de qui pot crear comunitats, quei es pot subscriure's a una comunitat i qui es pot desubscriure's

Tipus comunitat

Modalitat

Procediment

Oberta Autoservei

Funció Crear una comunitat.

Qui crea una comunitat es converteix amb el propietari de la mateixa i és qui l'administra. Pot delegar aquest rol a altres persones 

Tancada Autiservei

Funció Crear una comunitat.

Qui crea una comunitat es converteix amb el propietari de la mateixa i és qui l'administra. Pot delegar aquest rol a altres persones 

Organitzativa
 • Administradores UTG
 • Directors Escola
 • Directors Departaments i Instituts 

Posar una incidència al'Atic amb la informació:

 • Unitat: Nemotècnic de la Unitat, segons la codificació de la UPC (obriu en una finestra nova)
 • Propietari de la comunitat: Comon name (usuari UPC) del propietari de la comunitat o de la persona en qui delegui aquestes funcions.
 • Comunitat: Nom de la comunitat

Baixa d'una comunitat

El propietari d'una comunitat ha de posar una incidència a l'Atic indicant:

 • Nom de la comunitat.
 • La comunitats es donarà de baixa un mes després de la data de la incidència 

Baixa d'una comunitat per manca d'ús 

Donat que el Servei de Comunitats-UPC s'ofereix en mode autoservei i tot el PDI i PAS vinculat a la UPC podrà crear-ne les que necessiti, s'estableix un procediment periòdic per tal de determinar quines són les comunitats que no s'utilitzen i així poder-les eliminar i mantenir l'espai del servei el més actualitzat i òptim possible.

Aquest procediment es basarà en l'execució cada 6 mesos de l'obtenció d'informació dels darrers accessos d'escriptura a cada una de les comunitats i amb aquesta informació es farà el següent:

  • Si el nombre de dies des de la darrera escriptura és superior a 6 mesos, es generarà un missatge a les persones que figuren com a propietaris de la comunitat avisant-los de que si en els propers 6 mesos no es detecta activitat es denegarà l'accés a tots els usuaris a la comunitat.

  • Si el nombre de dies des de la darrera escriptura és superior a 12 mesos es generarà un missatge a les persones que figuren com a propietaris de la comunitat avisant de que s'eliminarà l'accés a tots els usuaris a la comunitat i aquesta quedarà marcada com a "inactiva"

  • Les comunitats marcades com a "inactiva" no apareixeran en cap cerca ni en cap llistat, ni els continguts que s'hi hagin generat ni l'activitat. Cap usuari hi podrà accedir. Periòdicament, els responsables del servei procediran a anar-les esborrant.
  • Un propietari d'una comunitat, sempre la pot donar de baixa directament, amb la funció "Esborra" de la pantalla "Les meves comunitats", passant a ser marcada com a "inactiva" amb el mateix funcionament descrit pel procediment de baixa periòdic.

Per qualsevol dubte es podrà contactar amb l'ATIC.