Comparteix:

Gestiona la planificació de la plantilla PDI del teu departament

Contractació PDI és una eina que dóna suport a la presa de decisions en el procés de planificació de la plantilla del Personal Docent i Investigador de la UPC. Proporciona un sistema de comunicació amb els departaments àgil i amigable que permet reduir el temps de la negociació i planificació de la plantilla.

L'aplicació dóna suport a diverses fases del procés de contractació:

  • En una primera fase, proporciona als departaments informació detallada de la seva plantilla (dades del PDI adscrit al departament, en format web i full de càlcul), i també una proposta de contractació atesa la capacitat docent prevista i l'encàrrec docent aprovat. Permet al departament respondre a la proposta i indicar observacions si s'escau, per tal de ser valorades.
  • En una segona fase, un cop acordada la contractació pel proper curs, possibilita les interaccions entre els departaments i el Servei de Personal per concretar les accions de contractació de professorat associat necessàries d’acord amb la plantilla prevista (pròrrogues, canvis de dedicació, finalitzacions, noves incorporacions d'una borsa de candidats o de lliure designació,...)

D'altra banda, l'aplicació consta d'un mòdul d'administració des del qual els usuaris administradors poden carregar de forma massiva les propostes de contractació i les borses de candidats per departament i disciplina, com a funcionalitats destacades.

Governança del servei

A qui va dirigit

PDI de la UPC

Notificacions

No hi ha notificacions

Indicadors

No hi ha cap indicador enregistrat relacionat amb aquest servei