Comparteix:

Manual d'usuari

Documentació d'usuari de l'aplicació de contractació PDI. Accés a l'aplicació. Aspecte general. Consulta de la informació del departament. Creació d'una plaça. Resposta del director a la proposta del vicerector.

L'aplicació de contractació de PDI és el servei TIC que serveix per a donar suport al procés de la contractació de PDI, proporcionant un sistema de comunicació amb les unitats àgil i amigable que permeti reduir el temps de la negociació i planificació de la plantilla.

Els principals objectius són:

•Proporcionar a les unitats informació detallada de la seva plantilla i oferir una proposta de contractació a partir de la CLE prevista i de l’encàrrec docent.

 •Possibilitar les interaccions amb els departaments de manera que es puguin fer mitjançant el nou sistema en comptes de reunions presencials i/o intercanvis de fitxers Excel.

 •Desenvolupar una eina per a la pressa de decisions en la planificació de la plantilla PDI.

L'aplicació de contractació PDI és una aplicació web de natura responsive, usable des de terminals, tauletes tàctils o mòbils. S'hi accedeix amb la url https://millot.upc.edu/CPDI. També es pot accedir a través del Portal del Gestor amb la url https://portal.personal.upc.edu/rrhh/GES/Raco_Personal/contractacio. L'aplicació només és accessible des d'Internet utilitzant la VPN corporativa (UPClink).

Manual

 Manual: fase 1

 Manual: fase 2