Comparteix:

Normativa i Procediments

Còpies de seguretat

Destinataris del servei

El servei de còpies de seguretat s'ofereix a les unitats de la UPC. La UPC posa a disposició de cada unitat, un volum inicial de 500 GB.

Compromisos dels usuaris del servei

Els usuaris del servei es comprometen a:

  1. Respectar aquesta normativa i fer un bon ús del servei.
  2. Utilitzar el servei exclusivament per fer còpies de dades lligades a finalitats acadèmiques, docents, de recerca de transferència de tecnologia i de gestió.  Està expressament exclòs l'ús del servei de còpies de seguretat de dades que s'utilitzen per a oferir serveis TIC a tercers.

L'incompliment dels compromisos per part d'una persona pot implicar la cancel·lació immediata del servei. 

Com donar-se d'alta al servei

Si sou administradors d'un servidor a la vostra unitat, podeu sol·licitar la seva alta al servei de còpies de seguretat posant-vos en  contacte amb ATIC proporcionant la informació següent:

  • Nom complet de la màquina
  • Sistema operatiu
  • El servidor té discs externs?
  • Cal fer còpia de seguretat dels discs externs?
  • Email-administrador on rebre els reports de backup

També s'ofereix la possibilitat d'analitzar i dissenyar la proposta de serveis que millor s'adapti a les vostres necessitats. En aquest cas, podeu contactar amb Atic a través dels canals habituals.

Baixa del servei

Per donar-se de baixa del servei de còpies de seguretat podeu contactar amb Atic a través dels canals habituals.

En el moment en què s'executa la baixa d'un client es procedeix a eliminar de forma segura totes les còpies històriques que hagués a la plataforma de còpies de seguretat.

A més del que s'ha exposat en aquesta normativa cal seguir la resta d’indicacions per a aquests casos establertes en: el Manual UPC de Protecció de Dades, el Protocol Intern de Seguretat de la UPC  i les condicions d'us recollides en l'avís legal de la web de la UPC .