Comparteix:

Quins ports he d'obrir a la meva infraestructura?

 

Cal habilitar aquests ports a cada un dels servidors dels quals es farà còpia de seguretat.

A Linux:
[root@exemple.upc.es ~]# /usr/bin/nsrports -S 7937-7940
[root@exemple.upc.es ~]# /usr/bin/nsrports -C 10001-10250
[root@exemple.upc.es ~]# /usr/bin/nsrports
Service ports: 7937-7940
Connection ports: 10001-10250

A Windows:
C:\Program Files\Legato\nsr\bin\nsrports -S 7937 - 7940
C:\Program Files\Legato\nsr\bin\nsrports -C 10001-10250
C:\Program Files\Legato\nsr\bin\nsrports
Service ports: 7937-7940
Connection ports: 10001-10250

 

En el cas que la màquina es trobi darrera d'un tallafocs, s'haurà de permetre l'accés des del servidor de backups als ports següents:

Origen: sinatra.upc.edu
Destinació: [els servidors dels quals es vol fer backup]
Ports: TCP/7937-7940, UDP/10001-10250, TCP-UDP/111