Comparteix:

Normativa i Procediments

Normativa i Procediments Gestió de DNS

Qui pot utilitzar el servei

El servei està disponible per a tots els usuaris connectats a la Xarxa UPC, tant sigui des dels equips ofimàtics ubicats dins de la UPC com des de la xarxa eduroam de la UPC o UPClink.

A l'apartat Documentació trobaràs informació sobre com configurar el servei.

Com sol·licitar l'alta al servei

Totes les gestions relatives a aquest servei las pots adreçar a través d'ATIC. : altes, baixes, modificacions. També pots consultar l'estat del servei i qualsevol altra consulta que hi tinguis.

En el cas de centres docents i departaments que tinguin delegat un subdomini de la xarxa, cal que t'adrecis primer als responsables informàtics de la teva unitat.

Normes d'ús

Els noms relatius a serveis (Web, dominis de correu..) han de complir la normativa de dominis de la UPC.
En qualsevol cas, caldrà tenir en compte que un nom vàlid és qualsevol cadena alfanumèrica amb les següents restriccions:

  • La llargària ha de ser inferior a 24 caràcters.
  • No pot contenir caràcters que no siguin alfanumèrics (a-z i/o 0-9) o el caràcter guionet ('-').
    Per exemple: nom@host, nom#host
  • No pot començar ni acabar per un guionet '-' (p.ex. -nomhost, nomhost-)
  • No pot estar composat només per dígits (p.ex. 12345)
  • Els noms són únics, per tant no és poden repetir. Per confirmar si el nom proposat ja existeix podeu consultar a ATIC o bé executar la següent comanda des d'un terminal de comandes:

 nslookup nompcproposat.domini.
Per exemple: nslookup www.upc.edu

Keywords
normatives