Vés al contingut (premeu Retorn)

Fitxa tècnica

Versions suportades

L'aplicació té una interfície web que suporta els navegadors més comuns d’escriptori (Firefox, Chrome, Edge), en les seves versions actuals, per a la totalitat de les seves funcionalitats i en disseny responsive, que permet la visualització des de dispositius mòbils.

Política de backup

  • Es fan backups diaris incrementals dels servidors i un total (full) de dissabte a diumenge.
  • Els backups es retenen durant 28 dies.

Arquitectura del servei

Les diferents parts del servei es troben al mateix servidor. L'aplicació està dividida en tres blocs:

  • Frontend: part visible de cara al usuari. Conté les vistes i la lògica que s'executa al navegador.
  • Backend: lògica de negoci. Fa d'intermediari entre la Base de Dades i el Frontend, gestionant el funcionament de l'aplicació, per exemple, les accions que es duen a terme segons el rol de l'usuari.
  • Dependències: utilitza la informació de codificació dels espais de Laboratoris del FÀCIL (Archibus).
Esquema arquitectura EquipsLab

Eines de desenvolupament

  • Frontend desenvolupat amb Vue 3, framework Javascript open source, reconegut globalment, que permet construir frontend d'usuaris reactius i intuïtius, basats en components.
  • Backend desenvolupat amb Spring Boot, framework Java àmpliament estès.
  • Base de Dades PostgreSQL
  • Autenticació a través del SSO (adAS), el qual utilitza l'OpenLDAP de la UPC.
  • Persistència de documentació associada als equips de treball en el sistema de fitxers del servidor.

Logos de les eines emprades pel desenvolupament d'EquipsLab