Comparteix:

Evolució del servei

Roadmap de les versions del servei. Recull l'evolució del servei en el temps.

Versió actual

Versió v.1.2.7 (01/02/2024)

 • Millores en la cerca d'usuaris per admetre també per nom curt ("nom.cognom").

Versió v.1.2.6 (20/10/2023)

 • Millores de seguretat de l'aplicació per evitar intrusions i protegir dades sensibles.

Versió v.1.2.5 (19/07/2023)

 • Augmentat el contrast per facilitar la llegibilitat i usabilitat de les diferents pantalles.
 • Ampliada la durada del token de la sessió a 1 hora (per evitar errors per caducitat de sessió).
 • Edició dels diferents equips cercats en nova pestanya (per facilitar l'edició de múltiples equips).
 • Correcció d'error en la cerca d'equips per usuaris no administradors (visió de registres duplicats).
 • Millora del missatge d'error a l'adjuntar un fitxer de mida superior a la màxima permesa (20Mb).
 • Correcció d'error (bug) que no deixava editar marca i proveïdor a usuaris no administradors.

Versió v.1.2.0 (16/05/2023)

 • Control del número màxim de caràcters (formulari i backend) en la creació i edició de Proveïdors.
 • Control del número màxim de caràcters (formulari i backend) en la creació i edició de Marques.
 • Eliminació d'espais sobrers a l'inici i final dels textos (trim d'espais, tabulacions, salts de línia...).
 • Millora del missatge d'error a l'eliminar Proveïdor o Marca que té equips associats.
 • Correcció de la cerca d'usuaris de menys de 4 caràcters (no accepta resultats "null").
 • Millora de la renovació de sessió. Es renova automàticament el token de sessió, al caducar.
 • Actualització de les llibreries de frontend i eliminació d'aquelles de les que no se'n feia ús.

Versió v.1.1.0 (16/05/2023)

 • Afegits filtres d'ubicació per campus i edifici a l'apartat de Laboratoris.

Versió v.1.0 (24/04/2023)

Primera versió de l'aplicació amb els requisits prioritzats pel Servei d'Infraestructures:

 • Interfície web redimensionable (Chrome/Firefox)
 • Accés restringit a personal autoritzat (PAS de laboratoris, tècnics, caps, Servei d'Infraestructures)
 • Registre d'accions realitzades
 • Consulta i assignació de rols i permisos a laboratoris i equips
 • Possibilitat de modificació del nom dels laboratoris importats de FÀCIL
 • Alta, baixa i modificació d'equips assignats als laboratoris existents
 • Alta massiva a través de fitxer CSV en format preacordat
 • Exportació de conjunt d'equips a fitxer CSV en format preacordat
 • Consulta i filtre d'equips existents amb diferents criteris


Versió futura

Pendent a recollir i prioritzar les funcionalitats per v.2.0.