Vés al contingut (premeu Retorn)

Evolució del servei

Versió octubre 2022

Correccions i millores

   • Actualització de l'eina de Cerca Facetada dotant-la de mes versatilitat en especial en la particularitació de les facetes (https://serveistic.upc.edu/ca/serveistic/documentacio/cerca-facetada).

Versió juliol 2022

Correccions i millores

   • Visualització d'imatges en Whatsapp compartint notícies
   • Millora dels estils en els llistats quan es visualitza des d'un mòbil.
   • Canvi en el text  de la pàgina d'Accessibilitat
   • Millora en la gestió del correu del formulari de Contacte
   • Correccions ortogràfiques

Versió febrer/març 2022

Correccions i millores

   •  Revisió del funcionament de la Vista amb Filtres en les cerques.

Versió gener 2022

Correccions i millores

   • Adaptació del logo un cop finalitzat el 50 aniversari de la UPC.

Versió novembre 2021

Correccions i millores

   • Revisió dels estils dels videos incrustats en crhome per adaptar a canvis en navegador
   • Revisió dels estils de certes llistes en Robtheme responsive
   • Revisió de la imatge que es mostra quan es comparteix un enllaç que apunta a un Genweb
   • Millora en la gestió dels tags de la compartició amb Twitter

Versió octubre 2021

Correccions i millores

   • Incorporació de camps de cerca textual en la vista per etiquetes
   • Eliminació del text de compliment de cookies en volcatges tipus pdf o impressions de pantalla
   • Actualització pegats de seguretat

Versió juliol 2021

Correccions i millores

   • Revisió del sitemap xml

Versió juny 2021

Correccions i millores

   • Resolució d'incompatibilitat d'estils entre el Robtheme i el mòdul de Mercat de Treballs de Final d'Estudis.
   • Millora en la visualització dels vídeos en dispositius mòbils.
   • Millora en la gestió del faldó de control de la política de cookies.
   • Revisió de la visibilitat de certs fitxers en els menús de Serveis TIC.
   • Millor a en la creació de continguts existents en una graella.
   • Revisió de les icones del nou contingut Pàgina amb imatge

Versió maig 2021

Correccions i millores

   • Incorporació d'un nou tipus de contingut anomenat "Pàgina amb foto"
   • Incorporació de dues vistes més al portlet de col·lecció multi-vista: en tres i quatre columnes
   • Ajustos en la integració a serveistic de la recollida d'indicadors d'algun servei

Versió abril 2021

Correccions i millores

   • Correcció en la mobilització del menú del model N2
   • Ajustos en la informació del mes en els esdeveniments de l'agenda
   • Revisió del procediment d'alta de Genwebs per accedir al nou sistema de SSO
   • Actualització de la política de privacitat i cookies, així com  incorporació d'un faldó per obtenir-ne l'acceptació per part de l'usuari

Versió març 2021

Correccions i millores

   • Revisió de la capçalera d'idioma en els portlets
   • Millora en la informació relativa a la compartició en Twitter
   • Ajustos en la informació del site maps en noms molt llargs
   • Revisió de la vista filtrada per no mostrar els elements exclosos de la navegació i per ajustar les etiquetes seleccionades quan es passa de pantalla i/o es torna enrere en el navegador
   • Millora en l'accessibilitat de la caixa de cerca

Versió febrer 2021

Correccions i millores

   • Eliminació de la zona horària en la informació dels esdeveniments
   • Ajustos en el contrast del breadcrumb per a dotar-lo d'acessibilitat
   • Correcció de la generació de l'enllaç a la llista de notificacions d'un servei de Serveis TIC en cas de que el portlet no es trobi a la pàgina principal del servei
   • Ajustos en la plantilla de llista de camps numèrics

Versió gener 2021

Correccions i millores

   • Ajustos en els estils css dels títols de les col·leccions multivista i els contingut existent
   • Correcció en els permisos de la personalització de plantilles
   • Incorporació de la foto en la vistra filtrada en cas de que siguin notícies el contingut

Versió desembre 2020

Correccions i millores

   • Correcció en la mostra de continguts Intranet dins d'un contingut existent
   • Ajustos  en la mostra de notícies caducades en el portlet de notícies

Versió novembre  2020

Correccions i millores

   • Ajustos en la visibilitat dels elements caducats en la vista filtrada
   • Millora en el portlet de notificacions dels Serveis TIC i en alguns bànners

Versió octubre 2020

Correccions i millores

   • Millora en la qualitat de les imatges en les notícies.
   • Afegir text dels continguts al RSS quan s'activa Syndication > Render Body

Versió setembre 2020

Correccions i millores

   • Ajustos en integració amb el Single Sign On UPC
   • Canvi de la marca UPC (50 aniversari)

Versió juliol 2020

Correccions i millores

   • Ajustos en estils
   • Ajustos en la vista amb filtres

Versió juny 2020

Correccions i millores

   • Ajustos en estils de Robtheme

Versió maig 2020

Correccions i millores

   • Revisió en el comportament dels títols dels portlets de la pàgina principal
   • Ajustos en l'automatització de l'element que indica obertura d'un enllaç en una pàgina externa

Versió març-abril 2020

Correccions i millores

   • Correcció del comportament del menú superior
   • Nova vista per mostrar l'agenda amb els seus estils en una pàgina diferent
   • Ajustos a la base dels genwebs estils Serveis TIC
   • Incorporació de nova vista amb un cercador de continguts i filtres per etiquetes
   • Ajustos en tipus d'imatges a Robtheme

Versió febrer 2020

Correccions i millores

   • Adeqüacions a la GRPD
   • Ajustos en estils de Robtheme
   • Creació de nous continguts de mostra actualitzats per als nous genwebs
   • Incorporació col·lecció multivista
   • Connexió dels Genwebs a la Nova Identitat de la UPC

Versió desembre 2019 i gener 2020

Correccions i millores

   • Revisió i ajustos en estils de Robtheme així com les seves plantilles
   • Millora en la visualització de les Ofertes de Treballs de Fi d'Estudis

Versió novembre2019

Millores funcionals

   • Nou tema Rob Theme
   • Millora en les plantilles de l'edito Tiny i categorització de les mateixes
   • Revisió dels formats de l'editor

Versió 18/07/2019

Millores funcionals

   • Generació automàtica de tiquet (recatalogar site) al assignar permisos al arrel d'un Genweb

Versió 04/07/2019

Millores funcionals

   • Afegir nou portlet Grid Agenda, portlet d'esdeveniments amb l'estil de la web de l'UPC
   • Afegir noves opcions de personalització al portlet Notícies amb foto:
    • Amplada total a tres columnes: tres columnes amb imatge a dalt i text a sota
    • Amplada total a quatre columnes: quatre columnes amb imatge a dalt i text a sota

Versió 30/05/2019

Adaptacions

   • Canvi de Single Sign On, substitució del CAS per l'ADAS
   • Revisió de les taules dins de l'editor tiny

Versió 13/05/2019

Correccions

   • Revisió del funcionament de la previsualització de les col·leccions
   • Revisió de certes visualitzacions amb el navegador Safari

Versió 21/03/2019

Adaptació

   • Canvi d'estils a la previsualització dels fitxers de text.

Correccions

   • Correcció d'accessibilitat.
   • Restauració estils a l'edició del Tiny.
   • Recuperació dels estils "amaga-autenticat" i "amaga-n-autenticat".

Versió 15/02/2019

Millores funcionals

   • Millora de la vista Àlbum.

Correccions

   • Afegir permisos d'edició a tots els tipus de portlets: "Col·lecció" i "Text estàtic" per a editors per tal que es puguin afegir a les graelles de portlets
   • Modificació plantilla "Taula Registres" perquè mostri els colors del lloc.
   • Modificació css de la col·lecció d'esdeveniments per ocultar doble descripció.
   • Solucionar icona "obrir en finestra nova" que no es veia en edició a genwebs amb url upc.edu/xxx i quan l'usuari no té permisos des de l'arrel. 
   • Fer accessible els estils del lloc, encara que no es tingui permisos a tot el genweb, perquè les CSS es mostrin correctament en edició.
   • Eliminar css propis de la configuració de l'editor Tiny que no es mostraven correctament.

Versió 13/12/2018

Adaptacions

   • Reordenació de la vista Notícies per reproduir el mateix ordre que mostra el portlet de notícies.

Correccions

   • Correcció de la vista d'esborrany que permet guardar un formulari.

Versió 30/10/2018

Adaptacions

   • Revisió de literals en el generador de formularis
   • Unificació d'estils entre edició i visualització
   • Revisió del rendiment i aplicació de millores en la gestió de la memòria cau per tal d'evitar conflictes en l'actualització de continguts

Correccions

   • Correcció del funcionament del portlet de categories en la vista de les notícies

Versió 19/07/2018

Millores funcionals

   • Creació entorn de proves Rest-API
   • Millora del control d'errors del contingut UPC.
   • Afegir nous estils predefinits a l'editor.

Adaptacions

   • Canvi nom de l'adaptador de correu dels formularis: abans anomenat "Remitent", ara "Adaptador de correu"
   • Canvi de destinatari del formulari de contacte en cas de no omplir l'adreça de destí

Correccions

   • Mal funcionament contacte múltiple corregit.
   • Eliminar l'històric dels esdeveniments (fallava pel fet de ser un contingut susceptible de recurrència)
   • Afegir informació de l'adreça postal a la pàgina de contacte que havia desaparegut.
   • Recuperar el botó de compartir en xarxes socials en la versió mòbil.
   • Corregir error en pujar arxius de nom començat per "_" que afectaven al servidor

Versió 22/05/2018

Millores funcionals

   • Incorporació de 6 noves plantilles a l'editor
   • Preparació de l'entorn per a l'activació de la gestió de continguts externa a través d'API

Adaptacions

   • Revisió de la visualització dels menús en els dispositius mòbils.
   • Revisió d'opcions de l'editor Tiny

Correccions

   • Resolució de malfuncionamnet de l'scrollbar horitzontal en el Cleantheme.

Versió 05/04/2018

Millores funcionals

   • Diverses millores relatives a l'accessibilitat per adaptar-se a la normativa https://www.w3.org/Translations/WCAG20-ca/
   • Gestió del bloqueig d'edició en els continguts de manera que quan un usuari està editant, es bloqueja mitjançant un missatge cap als altres usuaris

Adaptacions

   • Adaptació a la nova versió del reCAPTCHA de Google que caducava el 31/03/2018

Correccions

   • Malfuncionament en accents en certs formularis

 

Consulteu les anteriors evolucions del servei.