Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa

Els responsables dels webs UPC es comprometen a:

 • Els webs de la UPC han de servir a la missió i els objectius de la institució, i en cap cas no es poden difondre informacions contràries estatuts de la UPC i als drets reconeguts internacionalment.
 • Els continguts han de respondre als principis de veracitat, integritat i autenticitat
 • Els continguts han de ser respectuosos amb les persones i amb la Universitat.
 • Els webs UPC han de vetllar per la protecció de dades de caràcter personal aplicant el Manual UPC de protecció de dades, que és el marc de referència a la UPC del que disposa la LOPD.
 • S'han de respectar les lleis de la propietat intel·lectual. No es poden utilitzar materials que tinguin drets d'autor, llevat que es tingui l'autorització explícita de l'autor.
 • S'han d'aplicar les normes recollides al Manual d’Identitat Gràfica Corporativa.
 • S'ha d'actualitzar la informació i a fer-ne el manteniment.
 • S'ha d'actualitzar el programari amb el que està fet el web per garantir la seguretat dels servidors de la UPC. Si es posa en compromís la seguretat d'un servidor es retirarà el web fins que s'hagi solventat el problema.
 • S'ha d'incloure la data d'elaboració, les dades de contacte i la identificació de l'autoria en cada una de les pàgines publicades.
 • S'ha de fer una lectura regular del correu electrònic de contacte , donar resposta a les demandes que s'envien i els suggeriments que es fan, i resoldre els problemes que produeixin les pàgines web.
 • La inserció de publicitat amb usos comercials està prohibida a la xarxa de RedIris. Si es vol inserir publicitat amb finalitats no comercials, s'ha de consultar al Servei de Comunicació i Promoció.
 • Si un web arriba a un punt en que ja no s'actualitza, en que es preveu que la informació ja no canviarà, recomanem guardar-la en format .pdf, que és estable, segur, no requereix manteniment ni disposar de gaires recursos. Si aquest pdf està publicat el seu contingut serà igualment indexat pels motors de cerca.