Comparteix:

Aspecte general de les convocatòries de beques d'aprenentatge

Descripció general de l'aplicació. Com crear, duplicar, editar i autoritzar convocatòries de beques d'aprenentatge. Com definir períodes d'inscripció i publicació. Com consultar i valorar candidats

Introducció

Les convocatòries de beques d'aprenentatge és una aplicació web i s'hi accedeix mitjançant la URL https://millot.upc.edu/BEC/opcionsBequesBea. Per utilitzar-la us heu d'identificar amb les credencials UPC, com en totes les aplicacions corporatives.

Estructura general de les convocatòries de beques d'aprenentatge

L'estructura de les convocatòries de beques d'aprenentatge gira al voltant de les convocatòries. L'aplicació, una vegada identificats com a administradors Servei Personal, us presenta:

  • Un menú general
  • Tres grans blocs disponibles: gestió de convocatòries, publicació de convocatòries i resolució de convocatòries

La forma i posició precisa del menú i els blocs depèn del tipus de dispositiu amb que hi accediu. Si ho feu des d'una pantalla gran, el menú general el veureu a la part superior dreta i els blocs disponibles a la part inferior. D'altra banda, si ho feu des d'un mòbil veureu els continguts un sota l'altre: en primer lloc veureu el menú general i, desplaçant cap avall, trobareu els blocs disponibles.

El menú general permet anar a la pantalla inicial, veure informació de contacte, veure l'usuari connectat i accedir a l'ajuda de l'aplicació, així com desconnectar-se de l'aplicació.

La següent imatge mostra l'aspecte en una pantalla gran:

 

 

Gestió de convocatòries. Creació, duplicació, edició i autorització

Aquest bloc de les convocatòries de beques permet:

  • Crear, duplicar i editar convocatòries de beques d'aprenentatge
  • Autoritzar/denegar convocatòries i fer la notificació corresponent

A l'apartat corresponent d'aquest document trobaràs les explicacions referents a aquestes funcionalitats en detall.

 

Publicació de convocatòries

Amb aquest mòdul, es poden definir els períodes d'inscripció i publicació de les convocatòries de beques.

A l'apartat corresponent d'aquest document trobaràs informació més detallada.

Resolució de convocatòries

Amb aquest mòdul, es poden veure els estudiants inscrits a la convocatòria, fer la valoració dels currículums i seleccionar el/s guanyador/s de la convocatòria.

Informes

Amb aquest mòdul, els tutors i administradors poden emplenar els informes finals de les seves convocatòries i consultar els informes emplenats pels beneficiaris de les mateixes. A més a més els responsables de les convocatòries poden consultar els informes.

A l'apartat corresponent d'aquest document trobaràs informació més detallada.