Comparteix:

Crea, proposa, publica i consulta horaris acadèmics i exàmens dels graus i màsters ofertats pel teu centre. Especifica espais docents i professors per a cada classe. Afegeix activitats extraordinàries als espais docents del teu centre.

El Servei Horaris UPC el formen el Gestor d’horaris UPC i el Visor d’horaris UPC. 

(Actualment hi participen els següents centres: EEBEESEIAATETSECCPBETSEIBFOOT)

El Gestor d’Horaris UPC és el sistema de gestió d’horaris i espais  docents  de la UPC. Permet als tècnics de planificació acadèmica (PAS) crear, proposar i publicar els horaris dels programes del seu centre. Amb el Visor d’horaris UPC l’estudiantat, el professorat (PDI) i el personal d’administració serveis (PAS) poden consultar els horaris de classe publicats pel curs/quadrimestre actual i simular els de la propera matrícula

Com a estudiant/a amb el Visor d’horaris pots consultar els horaris i els exàmens publicats del teu centre i fer una simulació del teu horari de classe abans de la matrícula. D’altra banda, des de l’APP UPC pots consultar el teu horari personal amb les assignatures que tens matriculades el quadrimestre actual.

Com a professor (PDI) amb el Visor d’horaris pots consultar les propostes d'horaris docents proposats des de planificació acadèmica previs a la publicació dels horaris definitius. Aquesta visualització serveix per a treballar les propostes amb els coordinadors d’assignatures, de departaments, etc.
També pots consultar els horaris de classe i els exàmens un cop publicats. Pròximament, es podrà consultar el teu horari personal d’impartició de docència del quadrimestre actual.

Com a tècnic/a de gestió/planificació acadèmica (PAS) amb el Gestor d’horaris, pots proposar horaris de classe per als programes del teu centre (fent encaixar assignatures, grups, professors i espais docents disponibles), especificar espais docents i professors per a cada classe i afegir activitats extraordinàries als espais docents del teu centre. Amb el Visor d’horaris també pots consultar els horaris de classe i els exàmens publicats del teu centre.

Suport en cas de dubtes o problemes

Pots contactar amb l’ATIC per a qualsevol dubte, consulta, problema, suggeriment o proposta de millora en l’ús del Visor o del Gestor d’horaris UPC.

Per a consultes o problemes sobre la informació dels horaris docents publicats en el Visor d’horaris UPC pots enviar un correu a l’adreça corresponent del teu centre:

CENTREADREÇA DE CONTACTE
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)

Notificacions

No hi ha notificacions

Indicadors

No hi ha cap indicador enregistrat relacionat amb aquest servei