Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediments

 

Conceptes previs i actors implicats 

Servei de Gestió o servei funcional: És el servei per al qual es demana una interfície web perquè els seus usuaris puguin demanar una cita prèvia presencial. El servei funcional existeix i té els seus mecanismes propis d'atenció als usuaris, per tant és conegut el tipus d'usuari i el personal que l'atén (proveïdors).

Els actors implicats a la demanda d'una instància són:

  • Responsable del Servei Funcional. És qui detecta la necessitat d'una interfície web per al seu servei, i té la potestat de fer els canvis de gestió necessaris per a incloure aquest nou tipus de sol·licitud al servei. En molts casos coincidirà amb el directori/a d'Àrea, administrador/a o cap d'una UTG.
  • TIC de referència. Serà el TIC que dona suport al Servei Funcional i que validi la necessitat d'una instància per al servei i/o gestioni els diferents serveis dins la instància myCitaPrevia de la seva Unitat. Pot coincidir amb el cap SIC de la Unitat.
  • ATIC - UPCNet. Crearà la nova instància segons la demanda realitzada i les configuracions inicials donades. 

 

 

Com demanar una instància de myCitaPrevia

El procediment de demanda serà com el que es mostra a la figura.

  1. El Responsable del Servei Funcional demanarà al seu TIC de referència la funcionalitat de cita prèvia via web. 
  2. El TIC de referència inclou el servei a la instància de myCitaPrevia de la Unitat si existeix i el configura. O bé demana una instància nova per la Unitat. En aquest darrer cas es necessita el vistiplau del director/a d'Àrea, administrador/a d'UTG o cap SIA de la Unitat.
  3. El TIC de referència realitza la petició mitjançant el formulari existent a través d'ATIC, on s'indicarà quin serà el gestor TIC i administrador de la instància.

Esquema Demanda

 

icona_persona_verd   Responsable del servei funcional o de gestió

icona_persona_groc  TIC de referència de la Unitat demandant

icona_persona_rosa  ATIC 

icona_persona_blau  TICs de suport del servei myCitaPrevia

 

El nom URL de la instància serà mycitaprevia.upc.edu/XXX, on XXX és l'acrònim de l'Àrea o de la UTG, que consta a la Relació de codis d'unitats del GPAQ. Per casos puntuals o temporals es podrà demanar una instància de myCitaPrevia amb una nomenclatura particular.


Com configurar una instància de myCitaPrevia

L'eina myCitaPrevia permet configurar les cites prèvies de diversos serveis o agrupació de serveis, i la relació amb diferents proveïdors finals.

Un cop s'inicia la instància es crea un administrador d'aquesta. Aquest administrador pot afegir el servei o serveis segons la demanda del responsable del servei funcional, i crear i assignar els proveïdors (persones que gestionaran les cites) que es necessitin. La configuració d'aquests perfils i de la relació amb els serveis (temps, disponibilitats, slots, …) s'explica al manual del gestor.

 

 

Com demanar la baixa d'una instància

L'administrador de la instància pot sol·licitar la baixa contactant amb l'ATIC pels seus canals habituals. La baixa d'una instància eliminarà tota la informació inclosa en aquella instància (usuaris, proveïdors, cites,..).


Procediment de baixa per inactivitat

Anualment es revisaran quines són les instàncies que semblen estar inactives i es procedirà a contactar amb els administradors i els responsables d'aquestes instàncies, als quals se'ls consultarà si es pot procedir a realitzar la baixa. Les baixes de les instàncies només seran realitzades un cop els Serveis TIC UPC administradors de l’aplicació donin també el seu vistiplau.