Comparteix:

29-02-2024 - Nova funcionalitat myCitaPrevia d'extracció de dades per gestors

Es posa en marxa una nova funcionalitat de l'eina que permet disposar de les dades de les cites de cada instància, per poder ser avaluades pels gestors del servei.