Comparteix:

Crea enquestes o formularis per recollir informació.

Eina que  permet fer enquestes o formularis senzills i enviar-los a un grup determinat de persones per conèixer la seva opinió, disponibilitat, coneixement, inquietuds .... La informació es recull en un full de càlcul per poder-la  tractar.

La UPC disposa també d'altres serveis d'enquestes: 

  • Google Forms: Eina que forma part del Servei G Suite que permet fer formularis molt senzills 
  • Enquestes tutelades: enquestes desenvolupades pel GPAQ. El GPAQ valida la proposta, la idoneïtat de les preguntes així com realitza una revisió tècnica i metodològica, si s'escau, de les preguntes proposades. S'acorda el nivell d'anàlisi estadística que es facilitarà un cop tancada l'enquesta i el termini aproximat d'entrega. Implementa l'enquesta en format electrònic, fa un seguiment de la participació i facilita una base de dades de resultats.
  • Enquestes de satisfacció  desenvolupades pel GPAQ, són un instrument que ens ha de permetre conèixer i detectar les necessitats, expectatives, interessos, demandes, opinions o percepcions dels diferents col·lectius que configuren la Universitat, per poder incidir en la millora de la nostra activitat i assegurar una gestió correcta dels serveis que oferim

 

Governança del servei

A qui va dirigit

PDI i PAS de la UPC.

Notificacions

No hi ha notificacions

Indicadors

Dades indicadors

Updated on Update frequency Diària

Updated on Update frequency Mensual

Updated on Update frequency Mensual

Updated on Update frequency Mensual