Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa

Normativa myEnquesta

Qui pot utilitzar myEnquesta

Qualsevol persona amb usuari intranet UPC.

Consideracions a tenir en compte a l'hora de formular una enquesta:

La UPC realitza enquestes als estudiants i als professors de manera planificada. A l'hora de formalitzar una enquesta es recomanable consultar el calendari d'enquestes UPC

  1. Coincidència en el temps. Les enquestes s’han d’administrar de manera coordinada per tal d’evitar que un mateix col·lectiu sigui entrevistat reiteradament en un mateix període de temps per diferents agents o responsables de projectes d’estudis que necessiten conèixer la opinió dels seus usuaris. Per evitar possibles coincidències pots consultar el calendari d'enquestes UPC.
  2. Coincidència amb la finalitat. Les enquestes s'han d'administrar de manera que no hi hagi coincidència en la temàtica respecte les enquestes oficials que fa el GPAQ i per tant entrin en conflicte. Per evitar possibles coincidències consulta la Taula d’enquestes oficials de la Universitat Politècnica de Catalunya.
  3. Protecció de les dades personals: Si les enquestes recullen dades personals de persones sense vinculació amb la UPC, han de demanar a l'enquestat el consentiment per utilitzar les seves dades personals.
  4. Col·lectiu a enquestar: Les enquestes s'han d'administrar de manera que s'adrecin al col·lectiu (estudiants, PDI/PAS) adequat demanant els corresponents permisos als ents autoritzats.

Compromís que adquireixen els usuaris de myEnquesta

Els usuaris de myEnquesta a l'enviar una enquesta  es comprometen a:

  1. Respectar aquesta normativa.
  2. Fer un bon ús del servei myEnquesta i
  3. Utilitzar myEnquesta  exclusivament per a ús i finalitats acadèmiques lligades a les activitats de docència, de recerca, de transferència de tecnologia i de gestió.

Compliment de la LOPD

El servei myEnquesta utilitza dades personals subjectes al compliment de la LOPD.

En compliment del que estableixen les normatives de protecció de dades, les dades personals recollides en les enquestes o formularis realitzats, son tractades i incloses als fitxers de la UPC per dur a terme l'anàlisi proposat en l'enquesta.

Els usuaris poden exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s’ha d'efectuar mitjançant una comunicació escrita dirigida al responsable de seguretat LOPD de la UPC a l'adreça aticArrobaEnllac.pngupcnet.es

A part del que s'ha exposat en aquesta normativa cal seguir la resta d’indicacions per a aquests casos establertes en: el Manual UPC de Protecció de Dades, la Normativa de seguretat pròpia de la UPC i les condicions d'us recollides en l'avís legal de la web de la UPC.

 

 

arxivat sota: , ,