Comparteix:

Què és i per a què serveix un certificat digital SSL?

Un certificat digital és una mena de passaport (o carnet d'identitat) electrònic, que manifesta l'autenticitat d'un individu, d'una organització o d'un servidor en concret. Els certificats digitals són expedits per entitats especialitzades, anomenades "Autoritats de Certificació" o CA.

Aquests certificats asseguren als usuaris que el servidor al qual s'estan connectant per utilitzar el servei de correu electrònic és, realment, el servidor al qual es vol connectar.

Els serveis web de la UPC utilitzen protocols que treballen amb el sistema d'encriptació TLS/SSL, amb la qual cosa es garanteix:

  • La confidencialitat de la informació: seguretat de què ningú no pot veure les dades que es transmeten a través d'Internet, excepte el destinatari.
  • La integritat de les dades: seguretat de què les dades no han estat alterades per ningú durant la tramesa.
  • L'autentificació: la seguretat de què qui hi ha a cada extrem de la comunicació (ja sigui un usuari o un servidor) és, realment, qui diu ser.


TLS (Transport Layer Security) és un sistema d'encriptació que permet l'accés segur i la transmissió segura d'informació a través d'Internet. La major part del software client/servidor actual suporta TLS, i moltes Web sites utilitzen TLS per transferir informació confidencial de forma segura.

TLS crea una connexió segura entre l'ordinador client i el servidor mitjançant la utilització de certificats digitals que permeten l'encriptació i desencriptació de les dades transmeses.

L'adreça (URL) de les pàgines Web que requereixen una connexió TLS comencen per "https", en lloc de per "http".