Comparteix:

Normativa

Recull de normatives de seguretat que han de complir les eines i els serveis TIC que ofereix la UPC.

Protecció de dades personals

Els serveis TIC que utilitzen dades personals subjectes al compliment de la LOPDGDD, han de garantir que aquestes dades personals siguin tractades segons la normativa vigent.

Més informació a Protecció de dades personals.

Així mateix cal seguir la resta d’indicacions establertes a:

Seguretat en la informació

És d'aplicació a la universitat el Reial decret 311/2022 (3 de maig) on es regula l'Esquema Nacional de Seguridad.

La UPC en el Consell de Govern va aprovar la Política de seguretat en la informació.

Decàleg de recomanacions de seguretat dels dispositius mòbils

L'ús creixent de les comunicacions mòbils juntament amb les tecnologies sense fil situa els dispositius mòbils com un dels objectius principals per als atacants. La proliferació de dispositius mòbils unida al desenvolupament de capacitats, prestacions i possibilitats d'utilització d’aquests aparells, fan necessari plantejar-se quina és la seguretat oferta per aquest tipus de dispositius respecte a la informació que gestionen, tant dins dels entorns corporatius com en l'àmbit particular.

En el següent enllaç trobareu les 10 recomanacions a seguir pels dispositius mòbils de la UPC 

Keywords
normatives