Comparteix:

Configuració del paquet Serveis TIC

Els usuaris amb permisos d'administrador poden editar els paràmetres de configuració específics del paquet Serveis TIC. Per a accedir-hi s'ha de fer clic en Configuració, a la barra d'eines de la part superior de la pantalla, i després en Configuració del lloc. Per últim, sota la secció Configuració dels complements cal fer clic en Serveis TIC settings.

Els paràmetres de configuració s'organitzen en les seccions descrites a continuació.

General

  • URL d'informació de Serveis TIC: URL on enllaça la icona de la i de la part superior dreta del lloc web.

Servei Web Problemes

Configuració dels paràmetres de comunicació amb el servei web que proveeix la informació que es mostra al portlet de Problemes. Els valors d'aquests paràmetres s'han de demanar a l'administrador del servei web de Problemes.

  • Contrasenya: Per motius de seguretat, aquest camp apareix buit fins i tot si s'ha especificat un valor per a ell amb anterioritat. Si no s'introdueix cap valor, el camp conservarà l'últim valor introduït.

Servei Web Indicadors

Configuració dels paràmetres de comunicació amb el servei web que gestiona la informació que es mostra al portlet d'Indicadors i la informació enviada pel mecanisme d'actualització dels indicadors. Els valors d'aquests paràmetres s'han de demanar a l'administrador del servei web d'Indicadors.

  • Identificador al servei web d'Indicadors: Cadena de text que identifica Serveis TIC com a servei al servei web d'Indicadors TIC. S'utilitza per a identificar el servei durant l'actualització dels indicadors.
  • API key: Per motius de seguretat, aquest camp apareix buit fins i tot si s'ha especificat un valor per a ell amb anterioritat. Si no s'introdueix cap valor, el camp conservarà l'últim valor introduït.

Facetes

Configuració dels possibles valors de les facetes del cercador de la pàgina d'inici.