Comparteix:

FAQ

Es poden posar o treure comentaris en la pàgina principal del servei?

Si. Consulta aquí com fer-ho.

Qui pot donar d'alta un nou servei?

Els serveis TIC estan governats per una CETIC, la CETIC és qui dona el vist-i-plau per crear un servei. La Direcció TIC s'encarrega de donar d'alta els serveis TIC al portal.

Com puc donar d'alta un nou servei?

La Direcció TIC s'encarrega de donar d'alta els serveis TIC al portal.

Quins Serveis es poden donar d'alta al portal?

Qualsevol servei oferit per la UPC i governat per una CETIC

Com puc fer aportacions al portal?

En cada servei es troba un apartat de Suggeriments, on cada usuari, un cop logat, podrà fer les seves aportacions, així com rebre'n comentaris o respostes d'altres usuaris del portal.

He d'estar identificat per poder accedir-hi?

No cal estar identificat per poder veure la informació que proporciona el portal dels serveis TIC, ja que es tracta d'una web pública. Només cal identificar-se a l'hora de fer aportacions o suggeriments del servei.

Com subscriure's a les notificacions?

Per subscriure's a les notificacions per RSS farem servir les següents urls des d'un agregador:

  • Notificacions generals de tos els servies TIC: https://serveistic.upc.edu/ca/notificacions-generals-serveistic/RSS
  • Notificacions d'un servei: https://serveistic.upc.edu/ca/nom-del-servei/notificacions/RSS