Comparteix:

Normativa i Procediments

SPA

Qui pot utilitzar SPA

L'accés a SPA està restringit al personal que participa en algun dels processos de gestió de recursos humans de la UPC.

Com es sol·licita l'accés

Cal sol·licitar-ho a ATIC, que, en paral·lel, demanarà autorització al Cap de Servei corresponent.

Les baixes es produiran d'ofici passat un cert temps d'inactivitat però per sol·licitar que s'executin abans, cal contactar amb ATIC.

Suport als usuaris

Quan un usuari vulgui notificar una incidència o sol·licitar una evolució normativa o de millora, ho podrà fer a través de l'ATIC o bé de l'equip de manteniment SPA.

Keywords
normatives