Comparteix:

Aspecte general de l'aplicació

Descripció general de l'aplicació.

Introducció


L'aplicació de contractació PDI és una aplicació web i s'hi accedeix mitjançant la URL https://millot.upc.edu/CPDI. Per utilitzar-la us heu d'identificar amb les credencials UPC, com en totes les aplicacions corporatives. 

Estructura general de l'aplicació de contractació PDI

L'estructura de l'aplicació de contractació PDI, una vegada identificats, us presenta:

  • Un menú general
  • Dos grans blocs disponibles: consulta (dades del PDI adscrit) i  procés de planificació de la plantilla (dades del PDI adscrit i acord de contractació)

La forma i posició precisa del menú i els blocs depèn del tipus de dispositiu amb que hi accediu. Si ho feu des d'una pantalla gran, el menú general el veureu a la part superior dreta i els blocs disponibles a la part inferior. D'altra banda, si ho feu des d'un mòbil veureu els continguts un sota l'altre: en primer lloc veureu el menú general i, desplaçant cap avall, trobareu els blocs disponibles.

El menú general permet anar a la pantalla inicial, veure l'usuari connectat i accedir al contacte de l'aplicació, així com desconnectar-se de la mateixa.

La següent imatge mostra l'aspecte en una pantalla gran: