Vés al contingut (premeu Retorn)

Consulta de la informació del departament

Com es fa per a consultar les places del meu departament i extreure fitxer excel amb tota la informació.

 

En aquesta finestra, l’aplicació proporciona als departaments informació detallada de la plantilla del departament en format web i també en format full de càlcul si és necessari. Podem filtrar per departament (si hi hà més d'un department del qual l'usuari es director) i per categoria:

Per extreure en format excel tota la informació de la borsa de candidats s'ha de pitjar en el botó d'aquesta pantalla.

Per extreure en format excel tota la informació del departament s'ha de pitjar en el botó  d'aquesta pantalla.

 A la llista de places del departament es mostren el següents camps:
 • Plaça: codi de la plaça
 • Categoria: categoria de la plaça
 • Dedicació plaça: dedicació annual de la plaça
 • Cognoms i nom:  cognoms i nom de la persona
 • Dedicació persona: dedicació annual de la persona
 • Data fi: data fi del contracte
 • CLE actual: capacitat lectiva efectiva actual

Es pot veure la informació detallada de qualsevol plaça en una segona pantalla de detall, fent clic a la icona lupa

A la pantalla que surt, tenim tres seccions: plaça, persona i descàrregues docents, com es pot veure a continuació:

 A continuació es fa una descripció dels camps que apareixen a aquesta secció (plaça):

 • Categoria/Especialitat: categoria/especialitat de la plaça
 • Dedicació anual: dedicació anual de la plaça
 • Primera unitat de vinculació (amb major dedicació):  unitat de vinculació principal 
 • Punts d'activitat docent: els punts d'activitat docent de la plaça 
 • Altres unitats de vinculació: llista d'altres unitats de vinculació de la plaça
 • Catalogada: indicador de si la plaça està o no catalogada
 • Secció: secció a la qual pertany la plaça dins la unitat

 A continuació es fa una descripció dels camps que apareixen a aquesta secció (persona):

 • Cognoms i nom: cognoms i nom de la persona
 • DNI/NIE: DNI/NIE de la persona
 • Dedicació anual: dedicació anual de la persona
 • Edat: edat de la persona
 • Punts d'activitat docent: els punts d'activitat docent de la persona
 • Motiu d'inici vinculació: el motiu de l'inici de vinculació de la persona
 • Data fi vinculació: data de fi del contracte
 • Observacions: un comentari 

 

A continuació es fa una descripció dels camps que apareixen a aquesta secció (descàrregues docents):

 • PAD per règim dedicació: punts d'activitat docent deguts al règim de dedicació
 • Capacitat lectiva efectiva: la capacitat lectiva efectiva de la persona
 • PAD per direcció i coordinació: punts d'activitat docent per direcció i coordinació
 • PAD per alliberament sindical: punts d'activitat docent per alliberament sindical
 • PAD per intensificació en recerca: punts d'activitat docent per intensificació en recerca
 • PAD per reducció de jornada: punts d'activitat docent per reducció de jornada
 • Llicència o permís: tipus de llicència o permís 
 • Data fi de la llicència o permís: data de fi de la llicència o permís

  

inici_16Anar a l'inici del manual d'usuari