Vés al contingut (premeu Retorn)

Creació d'una plaça

S'explica com crear una nova plaça al departament

Des de la finestra "Dades del PDI adscrit al departament", a la llista de places del nostre departament tenim un botó per a crear una plaça:

Si el pitgem, anirem a un formulari per a la creació de la plaça, que és el següent:

A continuació expliquem els diferents camps d'aquesta pantalla:

 • Categoria/Especialitat: la categoria/especialitat de la plaça (fixat a ASSOCIAT/DA TIPUS BÀSIC sempre)
 • Unitat organitzativa: la unitat a la qual pertany la plaça (fixada a la unitat del director seleccionada a la pantalla de la llista de places)
 • Primera unitat de vinculació (amb major dedicació): la unitat principal a la qual està vinculada la plaça
 • Dedicació anual: la dedicació anual de la plaça
 • Altres unitats de vinculació: es poden seleccionar dos unitats addicionals de vinculació
 • Durada del contracte: la durada del contracte 
 • Motiu d'inici vinculació: el motiu indica si pot ser per borsa de candidats o bé lliure designació
 • Secció: es pot seleccionar la secció dins la unitat

Dades de la persona en cas de lliure designació: en el cas que s'hagi esgotat la borsa de candidats, es pot seleccionar en el motiu d'inici de vinculació "Lliure designació" i en aquest cas, els camps a omplir seran els següents: 

 • Disciplina: la disciplina a escollir entre les diferents disciplines de la unitat
 • Cognoms i nom: cognoms i nom de la persona
 • DNI/NIE: document identificatiu de la persona
 • Número de la Seguretat Social: el número d'afiliació a la Seguretat Social
 • Data de naixement: la data de naixement de la persona, en format dd/mm/aaaaEs pot introduir mitjançant el calendari calendari
 • Nacionalitat: la nacionalitat de la persona
 • Localitat de naixement: la localitat de naixement de la persona
 • Adreça completa: l'adreça postal de la persona
 • Telèfon: el telèfon de la persona
 • Títol acadèmic, data i centre: el nom del títol acadèmic, la data i el centre del mateix
 • Adreça de correu particular: adreça de correu particular de la persona

Podrem seleccionar la unitat de vinculació principal i fins a dues unitats de vinculació addicionals, la dedicació anual, durada del contracte i secció.

A més a més, hem d'escollir el motiu d'inici de vinculació, que pot ser per borsa de candidats o lliure designació. Per defecte el motiu de vinculació es "borsa de candidats", i per tant els camps de dades personals no estan disponibles i hem d'escollir un dels candidats del desplegable de la borsa de candidats. Si en comptes de borsa de candidats, escollim "lliure designació", aquests mateixos camps de dades personals s'hauran d'emplenar com es veu a la següent imatge. 

Dades de la persona en cas de borsa de candidats: en el cas d'escollir la borsa de candidats com a motiu d'inici de la vinculació, veurem una llista de candidats:

Com es pot veure, cada departament té associada una sèrie de disciplines i per cada disciplina una llista de candidats, ordenats per un número seqüencial. Al selector surten deshabilitats (i ombrejats en color gris) aquells candidats de la borsa que ja estan contractats a alguna plaça o han estat seleccionats com a candidats a alguna plaça. Aquests candidats no es podran seleccionar.

Una vegada hem acabat, hem de guardar les dades amb el botó "Desar les dades".

Una vegada creada la plaça, es pot esborrar utilitzant la icona de la paperera a la llista de places. Només es poden esborrar places creades amb aquest mètode, les places que venen de la RLT no es poden esborrar. Aquestes places de nova creació també es poden editar mitjançant la icona d'edició a la llista de places, per tal de fer les modificacions oportunes de les dades introduïdes prèviament.