Vés al contingut (premeu Retorn)

Resposta departament

Com el director de departament respon a la proposta del vicerector

Una vegada carregades al sistema les propostes del Vicerector per a tots els departaments, els directors poden respondre per a cada plaça amb la seva proposta de dedicació i proposta de renovació. Això es fa des de la llista de places, a la finestra "Dades del PDI adscrit", utilitzant la icona llapis2

llista_places_edicio_resposta

En prémer el botó d'edició, ens sortirà la pantalla per a poder respondre a la proposta del vicerector, variant si s'escau dedicació i proposta:

A continuació una explicació dels diferents camps que hi ha a aquesta pantalla:

  • Categoria/Especialitat: la categoria/especialitat de la plaça
  • Cognoms i nom: cognoms i nom de la persona que ocupa la plaça
  • Proposta d'acord: la proposta d'acord del vicerector
  • Dedicació anual actual: la dedicació anual que la plaça té actualment
  • DNI/NIE: DNI/NIE de la persona que ocupa la plaça
  • Dedicació anual proposada: la dedicació anual que proposa el departament
  • Variació de la dedicació anual: la variació que experimenta la dedicació anual en funció de la dedicació proposada pel vicerector y la proposada pel departament
  • Proposta: la proposta del departament
  • Capacitat lectiva prevista: la capacitat lectiva inicial
  • Capacitat lectiva proposada: la capacitat lectiva una vegada aplicats els canvis de dedicació i proposta del departament

 

Aquí podem veure les diferents opcions de dedicació:

desplegable_dedicacio

I aquí les diferents opcions de proposta (depenen de la proposta inicial del vicerector com s'explica més endavant):

desplegable_proposta

La proposta del departament depèn de la proposta inicial del vicerector. Per exemple, si la proposta del vicerector es "Renovar curs complet", la resposta del departament només pot ser una de les següents:

- Renovar 1r quadrimestre
- Renovar 2n quadrimestre
- Finalitzar vinculació per renúncia
- Finalitzar vinculació per finalització responsabilitat docent assignada

Si canviem la dedicació i/o proposta, es reflexa automàticament a la variació de dedicació anual i a la capacitat lectiva proposada: 

variacio_dedicacio_proposta

Finalment, hem de prémer el botó "Desar les dades" per tal que quedi enregistrat el canvi.

Si la cobertura de la plaça es fa per borsa, ja sigui contracte estructura o conjuntura, l'aspecte de la pantalla és diferent, perquè a sota de la proposta tindrem la llista de persones de la borsa de candidats a seleccionar:

Al selector del candidat surten deshabilitats (i ombrejats en color gris) aquells candidats de la borsa que ja estan contractats a alguna plaça o han estat seleccionats com a candidats a alguna plaça. Aquests candidats no es podran seleccionar.

Un cop seleccionat un candidat de la borsa, es traslladen al formulari en mode consulta les dades del candidat de la borsa: