Comparteix:

Contractes basats actius

Acord 19/05 Lot 1 Equipament amb sistema operatiu Mac OS i IOS

Proveïdor:  ASSECO (A79986006)

Expedient:  SU061000CB2021002

Vigència del contracte:  fins al 31 de maig  de 2021.

Dades contacte:

Sonia Piera

  T. 637 965 189

 

sonia.piera@asseco.es

Descarregueu aquí el full de comanda per equips amb sistema operatiu MacOS.


Acord 19/05 Lot 4 Equips portàtils convertibles i tablets

Proveïdor:  ASSECO (A79986006)

Expedient:  SU061000CB2021001

Vigència del contracte:  fins al 30 d'abril de 2021.

Dades contacte:

Sonia Piera

  T. 637 965 189

 

sonia.piera@asseco.es

Descarregueu aquí el full de comanda per Tablets amb auriculars amb micro.