Vés al contingut (premeu Retorn)

Homologació d'equipament específic

Acord marc del CSUC d'homologació de proveïdors d’equips IOS/MacOS, portàtils especials, Mini PC, NAS sobretaula i discs externs


Acord marc per la compra equips MacOS i IOS, portàtils especials i tauletes, i equips d'emmagatzematge de sobretaula a proveïdors homologats, amb un descompte i condicions que es determinaran en els contractes basats que derivin d'aquesta homologació.

L'Acord marc, expedient 05/19 del CSUC té una vigència de 2 anys, des del 8/11/2019 fins el 7/11/2021 (prorrogable fins a 2 anys).


Aquesta homologació permet adquirir a proveïdors homologats els següents equips, amb un percentatge de descompte sobre el preu publicat a la web homologada pel proveïdor:

 

Lot 1: Equipament amb sistema operatiu Mac OS i IOS (i provisió dels serveis associats).
Lot 2: Equips portàtils ultralleugers.
Lot 3: Equips portàtils tàctils.
Lot 4: Equips portàtils convertibles i tauletes.
Lot 5: Equips portàtils per gaming.
Lot 6: Equips mini PC.
Lot 7: Disc durs externs i servidors NAS de sobretaula.

 A banda de subministrar els equips, els proveïdors ofereixen una sèrie de serveis que també es poden contractar a un preu determinat per cada proveïdor.

Com es pot comprar?
La compra és possible amb la realització de contractes basats:
 • Només amb la realització de contractes basats és possible realitzar compres d'equips i serveis associats.
 • Els contractes basats podran tenir una vigència màxima de 5 anys (incloses les possibles pròrrogues).

Depenen de l'import de la despesa o encàrrec a realitzar, s'hauran de seguir un d'aquests 3 procediments:

 

Encàrrecs fins a 15.000 € (IVA exclòs)

Encàrrecs superiors a 15.000 €, fins a 50.000 € (IVA exclòs)

Encàrrecs superiors a 50.000 € (IVA exclòs)

Aquest és un resum del procediment. Podeu consultar el detall del procediment en aquest enllaç.


(sense mesa de contractació)

 

 1. Decidir quins dels proveïdors homologats ens interessen (pot ser 1).
 2. Demanar oferta a un proveïdor (per correu o e-Notum) amb la informació que s'especifica en aquest enllaç.
 3. Un cop rebuda l'oferta dins el límit especificat a l'homologació, comprovar que compleix els requisits fixats, que els descomptes siguin majors o iguals als l'homologats i que els preus dels serveis siguin menors o iguals als homologats.
 4. Efectuar la comanda (equival a contracte basat).

Aquest és un resum del procediment. Podeu consultar el detall del procediment en aquest enllaç.


(sense mesa de contractació)

 

 1. Decidir quins dels proveïdors homologats ens interessen (pot ser 1).
 2. Convidar a enviar oferta + declaració responsable de vigència dels requisits de capacitat i actitud per contractar a un o més proveïdors (per correu o e-Notum) amb la informació que s'especifica en aquest enllaç.
 3. Un cop rebudes les ofertes dins el límit especificat a l'homologació, comprovar compliment  dels requisits fixats, que els descomptes siguin majors o iguals als l'homologats i que els preus dels serveis siguin menors o iguals als homologats.
 4. Fer resolució d'adjudicació.
 5. Formalitzem el contracte basat al notificar l'adjudicació al proveïdor.
 • Podrem realitzar diverses comandes durant la durada del contracte que hi fixem al Pas 2.

Aquest és un resum del procediment. Podeu consultar el detall del procediment en aquest enllaç.


(amb mesa de contractació i amb presentació de garantia definitiva del proveïdor)

 

S'haurà d'iniciar amb el Servei de Patrimoni i Contractació una licitació per a la realització del corresponent contracte basat.

 

Es convidarà a licitar a un mínim de 3 proveïdors en el cas de contractes fins a 221.000 € (sense IVA) i s'haurà de convidar als 5 proveïdors homologats en contractes superiors a aquest import.


Exempció Canon digital

La UPC està exempta del pagament de la compensació o canon per l’adquisició d’equips, aparells i suports materials de reproducció.

S’ha d’informar als proveïdors presentant el certificat del Rector:

 

Informació sobre l'Acord Marc d'Homologació de proveïdors d'equips de lloc de treball del CSUC (Expedient CSUC 05/19).

Els requisits dels equips i dels serveis es descriuen als plecs del concurs públic:

Més informació sobre l'Acord Marc del CSUC, aquí.

 

 

Governança del servei

Per a qui

PAS i PDI de la UPC.

Notificacions

No hi ha notificacions

Problemes

Indicadors