Comparteix:

Proveïdors, descomptes i preus homologats - Lot 6: Equips Mini PC

Proveïdors, descomptes i preus homologats per al Lot 6: Equips Mini PC

Característiques dels equips

 Els equips objecte d'aquest lot 6, són equips Mini PC que acompleixin els següents requisits:

 • Equips PC de mides reduïdes i sense pantalla.

 • Sistema operatiu: Windows, Android, Chrome OS, Linux, Arduino o Raspberry.

 • Components, accessoris i mòduls d’expansió i connectivitat exclusivament relacionats amb aquest tipus de dispositius.

 

Dades dels proveïdors homologats

 

Dades dels proveïdors ABAST BECHTLE TELEFÓNICA PISTA CERO PONT REYES
Empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL. BECHTLE DIRECT, S.L. TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Pista Cero S.L. PONT REYES INFORMÁTICA, S.L.
CIF B59104612 ESB3029439 ES A78053147 B58790122 ESB59434035
Domicili C/ EQUADOR 39-45, (08029) BARCELONA Torre Telefònica Diagonal 00
Plaça d'Ernest Lluch i Martín 5, 21ª planta
08019 Barcelona
Carrer Sepúlveda 176, Baixos. 
08011 Barcelona

Balmes, 9
08007 Barcelona

Comercial Irene Plaza Hernández
Moly Sevilla Guillén
Daniel Lafitte Marc Oriol Alabern
Bruno Vilarasu Mitjans
Cecilia García González
Alfonso Vergés Puiguriguer Enrique Serra
Correu notificativo@abast.es daniel.lafitte@bechtle.com notificacions_universitats@telefonica.com
marc.oriolalaber@telefonica.com
cecilia.garciagonzalez@telefonica.com
alfonso.verges@pistacero.net david@pontreyes.es
Telf. 933 666 900 936 222 259 93.123.40.37
93.123.47.53
628.144.187
93 505 94 11 933 170 587
WEB www.abast.es www.bechtle.com www.telefonica.es www.pistacero.es www.pontreyes.com

 

Descomptes mínims dels proveïdors en productes i accessoris

En la següent graella trobareu:

 • Els productes que es poden adquirir amb l’Acord marc d’homologació de proveïdors per al subministrament d’equips portàtils Mini PC (Lot 6).
 • El descompte mínim que aplica cada proveïdor als productes de cada fabricant.
 • L'enllaç a la web o catàleg al qual aplica el descompte concret.

Quan els proveïdors us pressentin una oferta, aquesta haurà de millorar o igualar els descomptes que apareixen en aquesta graella.

 

 

 • Fabricant  
 • Descompte mínim
 • Enllaç preus
ABASTBECHTLETELEFÒNICAPISTA CEROPONT REYES
HP

24%

12% 

20,80%

9,84% 15%

https://store.hp.com/SpainStore/Merch/List.aspx?sel=NTB&ctrl=f&fc_seg_bus=1

https://www8.hp.com/es/es/desktops/business-desktops.html

https://www8.hp.com/es/es/laptops/business-laptops-tablets.html

http://catalogo.pistacero.es/GC

www.pontreyes.com
Lenovo

 

24%

12%

20,80%

9,84%

https://www.lenovo.com/es/es/site-map/ 

https://www.lenovo.com/es/es/desktops-and-all-in-ones/thinkcentre/m-series-tiny/c/M-Series-Tiny

https://www.lenovo.com/es/es/site-map/

http://catalogo.pistacero.es/GC
Fujitsu

24%

 

http://www.tiendafujitsu.es

 

 

Dell 20,80% 9,84%

https://www.dell.com/es-es

http://catalogo.pistacero.es/GC
Acer 9,84%

http://catalogo.pistacero.es/GC

Asus
9,84%

http://catalogo.pistacero.es/GC

 

Preus màxims de cada proveïdor pels serveis

En la següent graella trobareu els preus màxims que aplica cada proveïdor als serveis que es presten respecte als productes d'aquest Lot.

Quan els proveïdors us pressentin una oferta, aquesta haurà de millorar o igualar els preus que apareixen en aquesta graella.

 

Serveis / preus màxims per proveïdorABASTBECHTLETELEFÒNICAPISTA CEROPONT REYES

Servei posada en marxa bàsic (PEMB), preu unitari

  • Desembalatge equip.
  • Col·locació i connexió a la font d'alimentació.
  • Arrencada i verificació de funcionament.
  • Retirada d’embalatge.
5,00 € 98,00 € 40,80 € 30,00 € NO

Servei posada en marxa ampliat (PEMA), preu unitari

  • Servei PEMB.
  • Connexió i verificació d’accés a xarxa corporativa.
  • Instal·lació paquet ofimàtica corporatiu.
  • Configuració personalitzada de correu electrònic i impressores.
  • Proves de funcionament correcte.
20,00 € 125,00 € 61,50 € 75,00 € NO
Còpia i validació de dades de l’equip anterior 20,00 € 85,00 € 20,87 € 30,00 € NO
Retirada i gestió d’equip vell 5,00 € 45,00 € 20,59 € 30,00 € NO
Recollida in situ de l’equip a reparar i lliurament del equip reparat (amb garantia) 1,00 € 98,00 € 24,70 € 0,00 € - €
Servei de substitució durant la reparació d’equip similar (amb garantia) 1,00 €

NO

NO 50,00 € NO
Recollida in situ de l’equip a reparar i lliurament del equip reparat (sense garantia) 40,00 € NO 24,70 € 0,00 € 40,00 €
Tarifa mà d’obra per reparació sense peces (sense garantia) 50,00 € NO 23,22 € 50,00 € 40,00 €
Servei de substitució durant la reparació d’equip similar (sense garantia) 1,00 € NO NO 50,00 € NO
Ampliació de garantia del fabricant 30,00 € 125,00 € 24,70 € 75,00 € NO
Gestió de l’assegurança per robatori i dany 45,00 € 125,00 € 24,70 € 60,00 € NO