Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Expedient electrònic personal / Documentació / Manual d'usuari / Aspecte general de l'expedient electrònic personal

Aspecte general de l'expedient electrònic personal

Descripció general de l'aplicació. Documents suportats. Com crear peticions individuals o massives de signatura i controlar el seu estat. Com cercar expedients a l'arxiu

Introducció

L'expedient electrònic personal és una aplicació web i s'hi accedeix mitjançant la URL https://millot.upc.edu/EE. Per utilitzar-la us heu d'identificar amb les credencials UPC, com en totes les aplicacions corporatives.

Estructura general de l'expedient electrònic personal

L'estructura de l'expedient electrònic personal gira al voltant de la signatura de documents. L'aplicació, una vegada identificats, us presenta:

  • Un menú general
  • Dos grans blocs disponibles: signatures i consulta de l'arxiu

La forma i posició precisa del menú i els blocs depèn del tipus de dispositiu amb que hi accediu. Si ho feu des d'una pantalla gran, el menú general el veureu a la part superior dreta i els blocs disponibles a la part inferior. D'altra banda, si ho feu des d'un mòbil veureu els continguts un sota l'altre: en primer lloc veureu el menú general i, desplaçant cap avall, trobareu els blocs disponibles.

El menú general permet anar a la pantalla inicial, veure l'usuari connectat, accedir a l'ajuda de l'aplicació i al portafirmes, així com desconnectar-se de l'aplicació.

La següent imatge mostra l'aspecte en una pantalla gran:

 

aspecte_general_01

Documents suportats

La següent taula resumeix els documents suportats actualment per l'expedient electrònic personal, que s'envien al portafirmes seguint l'ordre i tipus de signatura indicats:

 

DocumentGrup de documentsOrdre de signatures i tipus de signatura
Pròrroga contracte de treball PDI Associat

Dades contracte

1.- Interessat, PAN
2.- Responsable unitat PDI, Vist-i-plau
3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau
4.- Director/a Àrea de Personal, PAN
Pròrroga PSR i PR

Dades contracte

1.- Interessat, PAN

2.- Respon. Unitat UASLR, Vist-i-plau

3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau

4.- Director/a Àrea de Personal, PAN

Addenda contracte de treball PDI Associat

Dades contracte

1.- Interessat, PAN
2.- Responsable unitat PDI, Vist-i-plau
3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau
4.- Director/a Àrea de Personal, PAN
Addenda PSR i PR

Dades contracte

1.- Interessat, PAN

2.- Respon. Unitat UASLR, Vist-i-plau

3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau

4.- Director/a Àrea de Personal, PAN

Esmena contracte de treball PDI Associat

Dades contracte

1.- Interessat, PAN
2.- Responsable unitat PDI, Vist-i-plau
3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau
4.- Director/a Àrea de Personal, PAN
Esmena PSR i PR

Dades contracte

1.- Interessat, PAN

2.- Respon. Unitat UASLR, Vist-i-plau

3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau

4.- Director/a Àrea de Personal, PAN

Denúncia contracte de treball PDI Associat

Dades contracte

1.- Interessat, PAN
2.- Responsable unitat PDI, Vist-i-plau
3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau
4.- Director/a Àrea de Personal, PAN
Denúncia PSR i PR

Dades contracte

1.- Interessat, PAN

2.- Respon. Unitat UASLR, Vist-i-plau

3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau

4.- Director/a Àrea de Personal, PAN

Còpia bàsica addenda contracte de treball PDI Associat

Dades contracte

1.- Interessat, PAN
2.- Responsable unitat PDI, Vist-i-plau
3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau
4.- Director/a Àrea de Personal, PAN
5.- Representants sindicals PDI, PAN
Addenda còpia bàsica PSR 

Dades contracte

1.- Interessat, PAN

2.- Respon. Unitat UASLR, Vist-i-plau

3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau

4.- Director/a Àrea de Personal, PAN

5.- Representants sindicals PAS, PAN
Addenda còpia bàsica PR 

Dades contracte

1.- Interessat, PAN

2.- Respon. Unitat UASLR, Vist-i-plau

3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau

4.- Director/a Àrea de Personal, PAN

5.- Representants sindicals PDI, PAN

Còpia bàsica esmena contracte de treball PDI Associat Dades contracte 1.- Interessat, PAN
2.- Responsable unitat PDI, Vist-i-plau
3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau
4.- Director/a Àrea de Personal, PAN
5.- Representants sindicals PDI, PAN
Esmena còpia bàsica PSR Dades contracte

1.- Interessat, PAN

2.- Respon. Unitat UASLR, Vist-i-plau

3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau

4.- Director/a Àrea de Personal, PAN

5.- Representants sindicals PAS, PAN
Esmena còpia bàsica PR Dades contracte

1.- Interessat, PAN

2.- Respon. Unitat UASLR, Vist-i-plau

3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau

4.- Director/a Àrea de Personal, PAN

5.- Representants sindicals PDI, PAN

Contracte de treball PDI Associat Dades contracte 1.- Interessat, PAN
2.- Responsable Unitat PDI, Vist-i-plau
3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau
4.- Director/a Àrea de Personal, PAN
Còpia bàsica contracte de treball PDI Associat Dades contracte 1.- Interessat, PAN
2.- Responsable unitat PDI, Vist-i-plau
3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau
4.- Director/a Àrea Personal, PAN
5.- Representants sindicals PDI, PAN
Còpia bàsica pròrroga contracte de treball PDI Associat Dades contracte 1.- Interessat, PAN
2.- Responsable unitat PDI, Vist-i-plau
3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau
4.- Director/a Àrea de Personal, PAN
5.- Representants sindicals PDI, Vist-i-plau
Còpia bàsica pròrroga contracte PSR Dades contracte

1.- Interessat, PAN

2.- Respon. Unitat UASLR, Vist-i-plau

3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau

4.- Director/a Àrea de Personal, PAN

5.- Representants sindicals PAS, Vist-i-plau

Còpia bàsica pròrroga contracte PR Dades contracte

1.- Interessat, PAN

2.- Respon. Unitat UASLR, Vist-i-plau

3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau

4.- Director/a Àrea de Personal, PAN

5.- Representants sindicals PDI, Vist-i-plau

Nomenament Funcionari/a interí/na PAS Dades contracte

1.- Responsable unitat PAS, Vist-i-plau
2.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau
3.- Director/a Àrea de Personal, Vist-i-plau
4.- Gerent, PAN

Nomenament Funcionari/a interí/na PSR/PR Dades contracte 1.- Responsable Unitat UASLR, Vist-i-plau
2.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau
3.- Director/a Àrea de Personal, Vist-i-plau
4.- Gerent, PAN
Contracte de treball PDI Agregat Dades contracte

1.- Interessat, PAN

2.- Respon. unitat PDI, Vist-i-plau

3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau

4.- Director/a Àrea de Personal, Vist-i-plau

5.- Vicerector PDI, PAN

Còpia bàsica de contracte de treball PDI Agregat Dades contracte

1.- Interessat, PAN

2.- Respon. unitat PDI, Vist-i-plau

3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau

4.- Director/a Àrea de Personal, Vist-i-plau

5.- Vicerector PDI, PAN

6.- Representants sindicals PDI, PAN

Contracte de treball PDI Lector Dades contracte

Dades contracte

1.- Interessat, PAN

2.- Respon. unitat PDI, Vist-i-plau

3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau

4.- Director/a Àrea de Personal, Vist-i-plau

5.- Vicerector PDI, PAN

Còpia bàsica de contracte de treball PDI Lector Dades contracte

1.- Interessat, PAN

2.- Respon. unitat PDI, Vist-i-plau

3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau

4.- Director/a Àrea de Personal, Vist-i-plau

5.- Vicerector PDI, PAN

6.- Representants sindicals PDI, PAN
Contracte de treball PDI Catedràtic contractat Dades contracte

1.- Interessat, PAN

2.- Respon. unitat PDI, Vist-i-plau

3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau

4.- Director/a Àrea de Personal, Vist-i-plau

5.- Vicerector PDI, PAN

Còpia bàsica de contracte de treball PDI Catedràtic contractat Dades contracte

1.- Interessat, PAN

2.- Respon. unitat PDI, Vist-i-plau

3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau

4.- Director/a Àrea de Personal, Vist-i-plau

5.- Vicerector PDI, PAN

6.- Representants sindicals PDI, PAN
Canvi d'adscripció provisional PAS F Dades contracte 1.- Responsable unitat PAS, Vist-i-plau
2.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau
3.- Director/a Àrea de Personal, Vist-i-plau
4.- Gerent, PAN
CPT per canvi d'adscripció PAS Dades contracte 1.- Responsable unitat PAS, Vist-i-plau
2.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau
3.- Director/a Àrea de Personal, Vist-i-plau
4.- Gerent, PAN
Cessament Funcionari/a interí/na PAS Dades contracte 1.- Responsable unitat PAS, Vist-i-plau
2.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau
3.- Director/a Àrea de Personal, Vist-i-plau
4.- Gerent, PAN
Contracte relleu PAS Dades contracte 1.- Interessat, PAN
2.- Responsable unitat PAS, Vist-i-plau
3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau
4.- Director/a Àrea de Personal, PAN
Còpia bàsica de contracte relleu PAS Dades contracte

1.- Interessat, PAN

2.- Responsable unitat PAS, Vist-i-plau

3.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau

4.- Director/a Àrea de Personal, PAN

5.- Representants sindicals PAS, PAN
Pròrroga Nomenament Funcionari/a interí/na PAS Dades contracte

1.- Responsable unitat PAS, Vist-i-plau
2.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau
3.- Director/a Àrea de Personal, Vist-i-plau
4.- Gerent, PAN

Resolució comissió de serveis PASF Dades contracte

1.- Responsable unitat PAS, Vist-i-plau
2.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau
3.- Director/a Àrea de Personal, PAN

Encàrrec de funcions PASF Dades contracte 1.- Responsable unitat PAS, Vist-i-plau
2.- Cap Servei de Personal, Vist-i-plau
3.- Director/a Àrea de Personal, Vist-i-plau
4.- Gerent, PAN
Protecció dades Dades contracte 1.- Interessat, PAN
Renúncia de contracte de treball PDI
Dades contracte 1.- Interessat, PAN
Model 145 Dades contracte Ja venen signats del registre, només arxivar
Declaració activitats/compliment requisits PDI Dades contracte 1.- Interessat, PAN


Notes:

  • PAN: Usuari/contrasenya més la numeració de la targeta UPC
  • Per facilitar la signatura al portafirmes es crearan categories de signatura per agrupar les peticions del mateix tipus. Per exemple, per la signatura de documents per la contractació del PDI associat (contractes, pròrrogues, ..) es crearà la categoria (a la taula Grup de documents) Documents contracte.

Signatures. Peticions i control de l'estat

Aquest bloc de l'expedient electrònic personal permet:

Als apartats corresponents d'aquest document trobaràs les explicacions referents a aquestes funcionalitats en detall.

Cerca d'expedients a l'arxiu

L'expedient electrònic personal us permet cercar expedients de l’arxiu (i els documents que contenen) indicant el nom i cognoms del treballador.

A l'apartat corresponent d'aquest document trobaràs informació més detallada.