Comparteix:

Tramitació, signatura i seguiment dels convenis UPC

gConvenis és el sistema d'informació que permet realitzar la gestió dels convenis UPC incorporant a totes les persones implicades en el procés de  tramitació de nous convenis i el seguiment  dels convenis vigents. 

Mitjançant gConvenis es tramita l'alta i validació de nous convenis així com el procés de signatura del conveni i tota la seva documentació associada. D'altre banda, l'eina permet gestionar el cicle de vida (pròrrogues, denúncies, ...) dels convenis en execució.

Tota la informació del servei.

 

Governança del servei

Per a qui

  • PAS i PDI

Indicadors

Convenis tramitats

Updated on Update frequency Diària

Convenis denunciats

Updated on Update frequency Diària

Convenis prorrogats

Updated on Update frequency Diària