Comparteix:

Acord Marc d'homologació de PC i portàtils

Acord Marc del CSUC per a l'homologació de proveïdors d'equips de lloc de treball

L'Acord Marc Exp. 23/23 del CSUC

  • Nombre d'expedient de l'Acord marc: CSUC 23/23 ( també conegut com a E2323)
  • Té una vigència inicial de 2 anys, des de 06/03/2024 fins al 05/03/2026. Es podrà prorrogar fins a 2 anys més (fins al 2028).

 

Podeu consultar els requisits dels equips i dels serveis, que es descriuen als plecs del concurs públic: