Comparteix:

Dades de contacte dels proveïdors

Adreces i telèfons de contacte dels proveïdors de l'Acord marc d'homologació del CSUC

NIF i Codis SAP dels proveïdors

Proveïdor Codi SAP Lot

ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, SA (APD)

NIF A28634046

5004171 1, 5, 6

COS MANTENIMIENTO, SA

NIF A81585838

5016334 3

EYP SCAP, S.A

NIF A28562908

5019089 1

PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL (ara Becomit)

NIF B64161250

5012586 1, 2, 3, 4, 5, 6

SEIDOR SOLUTIONS S.L.

NIF B61172219

5017442 2, 3, 4, 5, 6

SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA (SEMIC)

NIF A25027145

5001201 1, 2, 3, 4, 5, 6

Sistemes D'ORGANITZACIÓ, S.A. (CONTROL)

NIF A08588170

5003983 1, 2, 3, 4, 5, 6

TEKNOSERVICE, SL

NIF B41485228

5016335 2, 4

 

Dades de contacte del LOT 1: ordinadors de sobretaula, amb els seus equipaments addicionals, i els seus serveis associats.

 

 

Contacte Comercial

Mail

ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, SA (APD) Maria Carmen Fernández Martínez mcfernan@gapd.es
EYP SCAP, S.A

PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL (ara Becomit)

 

David Schkot

dschkot@becomit.com

SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA (SEMIC)

Jordi Ortega

Sistemes D'ORGANITZACIÓ, S.A. (CONTROL)

 

 

Dades de contacte del LOT 2: ordinadors de sobretaula amb prestacions avançades, amb els seus  equipaments addicionals, i els seus serveis associats.

 

Contacte Comercial

Mail

PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL (ara Becomit)

 

David Schkot

dschkot@becomit.com

SEIDOR SOLUTIONS S.L. Daniel Rodríguez Dalmau

 

Alex Olmos

SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA (SEMIC)

 

Jordi Ortega

jortega@semic.es

Oriol López

orilopez@semic.es

Sistemes D'ORGANITZACIÓ, S.A. (CONTROL)

TEKNOSERVICE, SL

 

 

Dades de contacte del LOT 3: ordinadors de sobretaula i amb gestió remota de UEFI, amb els seus equipaments addicionals, i els seus serveis associats.

 

Contacte Comercial

Mail

COS manteniment

PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL (ara Becomit)

 

David Schkot

dschkot@becomit.com

SEIDOR SOLUTIONS S.L.
Daniel Rodríguez Dalmau

 

Alex Olmos

SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA (SEMIC) 

Jordi Ortega

jortega@semic.es

Oriol López

orilopez@semic.es

Sistemes D'ORGANITZACIÓ, S.A. (CONTROL)

 

Dades de contacte del LOT 4: ordinadors de sobretaula amb prestacions avançades i amb gestió remota de UEFI, amb els seus equipaments addicionals, i els seus serveis associats. 

 

Contacte Comercial

Mail

PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL (ara Becomit)

 

David Schkot

dschkot@becomit.com

SEIDOR SOLUTIONS S.L. Daniel Rodríguez Dalmau

drodriguezda@seidor.com 

Alex Olmos

SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA (SEMIC)

 

Jordi Ortega

jortega@semic.es

Oriol López

orilopez@semic.es

Sistemes D'ORGANITZACIÓ, S.A. (CONTROL)

TEKNOSERVICE, SL

 

 

Dades de contacte del LOT 5: ordinadors portàtils modalitat 1, amb els seus equipaments addicionals, i els seus serveis associats. 

 

Contacte Comercial

Mail

ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, SA (APD) Maria Carmen Fernández Martínez mcfernan@gapd.es
PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL (ara Becomit)

 

David Schkot

dschkot@becomit.com

SEIDOR SOLUTIONS S.L. Daniel Rodríguez Dalmau

 

Alex Olmos

SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA (SEMIC) 

Jordi Ortega

jortega@semic.es

Oriol López

orilopez@semic.es

Sistemes D'ORGANITZACIÓ, S.A. (CONTROL)

 

Dades de contacte del LOT 6: ordinadors portàtils modalitat 2, amb els seus equipaments addicionals, i els seus serveis associats. 

 

Contacte Comercial

Mail

ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, SA (APD) Maria Carmen Fernández Martínez mcfernan@gapd.es
PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL (ara Becomit)

 

David Schkot

dschkot@becomit.com

SEIDOR SOLUTIONS S.L. Daniel Rodríguez Dalmau

drodriguezda@seidor.com 

Alex Olmos

SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA (SEMIC) 

Jordi Ortega

jortega@semic.es

Oriol López

orilopez@semic.es

Sistemes D'ORGANITZACIÓ, S.A. (CONTROL)

concursos@controlgroup.es